Tag Archive: ציונים

Oct 27

משבצות לניהול מטלות, ציונים, תוצאות בוחן

משבצות לניהול מטלות, ציונים, תוצאות בוחן מידע כללי על ניהול משבצות בדף משבצות “דביקות”. לרשות המרצה משבצות היכולות לסייע לו בבדיקת מטלות ומתן ציונים. המשבצות הללו מארגנות את המידע למרצה מכל הקורסים שלו. מטלות הממתינות לבדיקה משבצת זו מציגה למרצה את כל הקורסים שלו עם מספר המטלות הממתינות לבדיקה בלחיצה על ה + מימין נפתחות המטלות הממתינות …

Continue reading »

Sep 24

גליון ציונים – ניהול פשוט ומתקדם

גליון ציונים – ניהול פשוט ומתקדם המרצה יכול להחליט על דרכים מגוונות בקביעת ציון הקורס. בתדריך זה נלמד: כיצד להגדיר את הציונים בגליון הציונים? כיצד לתת משקל מותאם לכל פעילות ציון? האם ניתן לא להתחשב בציונים הנמוכים ביותר? כל האפשרויות הללו נמצאות בניהול פשוט ומתקדם של גליון הציונים.   בצידו הימני עליון של עמוד גליון …

Continue reading »

May 08

הערכת הפעילות ומתן ציון בפורום

דירוגים בפורום דירוגים בפורום מאפשרים למרצה לבצע הערכה על הפעילות של הסטודנט בפורום. במתן הציון אין הבחנה בין כתיבת פרסום חדש או תגובה. ההבחנה תתבצע ע”י המרצה. כמו כן יש לשים לב להבחנה בין הערכה איכותית להערכה כמותית באפשרויות הדירוג. כאשר מגדירים דירוג הפורום נכנס לדיון הציונים של הקורס. סוג צבירה ממוצע דירוגים –  כאשר המרצה רוצה להתייחס לאיכותי תכני …

Continue reading »

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale