Tag Archive: ניהול למידה

Jul 06

עבודה בקבוצות

 עבודה בקבוצות   המוודל מאפשר לעבוד במספר קבוצות באותו קורס, כאשר החלוקה לקבוצות יכולה להתבצע ברמת קורס או פעילות בודדת. חלוקה לקבוצות מאפשרת למרצה לחלק את הכתה לפי רמת התלמידים ולהתאים רמת פעילות לכל קבוצה, לפי קבוצות עניין עם משימות מותאמות, להקטין את מספר המשתתפים בפעילות מסוימת (כמו פורום) , ליצור קבוצות מותאמות של ליקויי למידה …

Continue reading »

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale