Tag Archive: למידה שיתפוית

May 12

שאלת בחירה (סקר) – הגדרות נוספות

שאלת בחירה (סקר) – פרסום תוצאות    המשך לפוסט – שאלת בחירה    פרסום התוצאות בעת הגדרת שאלת הסקר ניתן להחליט אם אנו מעוניינים להציג לסטודנטים את התוצאות         להלן האפשרויות להצגת תוצאות בעת ביצוע סקר המרצה יחליט על אחת מ-3 האפשרויות הראשונות, בהתאם לצורך. בעת שימוש בשאלת בחירה לצורך חלוקה לקבוצות נשתמש …

Continue reading »

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale