Tag Archive: דו”חות

Sep 08

שינויי עריכה ב Moodle2.7

שינויי עריכה ומיקום ב Moodle2.7 סרגל העריכה סרגל העריכה של כל פריט תוכן הפך לתפריט מעתה רק סמן הגרירה ועט לשינוי השם נמצאים בשורת הפריט   כדי לבצע פעולות נוספות יש ללחוץ על החץ משמאל למילה עריכה, כל פעולות העריכה נשארו ללא שינוי  הגדרות בתצוגה מכווצת (מצומצמת) ההגדרות המשתייכות לכל דף תוכן או פעילות נמצאות בתצוגה מכווצת כברירת …

Continue reading »

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale