Sep 08

אפשרויות חדשות למטלה ב Moodle2.7

אפשרויות חדשות למטלה  ב Moodle2.7

 

למתחילים -כדאי לעבור על תדריכי המטלות הקיימים במערכת לפני שימוש בתדריך זה.

הגדרות חדשות / שהשתנו :

זמינות

מועד הגשה סופי – באם לא מסומן V הסטודנט יוכל להגיש גם לאחר מועד ההגשה, עם ציון האיחור בימים.
מומלץ לסמן שדה זה כפעיל ולתת בו תאריך הגשה סופי.

סוגי מענה (הגשות)

פעילות המטלה מאפשרת הגשה ע”י הסטודנט ב-3 דרכים:

טקסט מקוון –  המרצה יכול להעיר על גבי הטקסט מבלי להעתיק אותו

קבצי הגשה – נוספה אפשרות שהסטודנט יגיש קובץ pdf והמרצה יעיר עליו ישירות – לתדריך מטלת  pdf

PoodLL – אפשרות להגיש קבצי מדיה , הקלטות, סרטון, כתיבה חופשית על לוח לבן , נפרט בהמשך

 

הגדרות הגשה

מנגנון הגשה חוזר – ניתן לאפשר לתלמיד לתקן את העבודה ולהגיש שוב ושוב באחת הדרכים:

או בסיוע והסכמת המורה – ידני
או באופן אוטומטי עד לציון עובר
ואז ניתן להגביל בכ”ז את מספר הפעמים שהסטודנט יכול לתקן את העבודה ולהגיש שוב במספר נסיונות מירבי.

 

ציון

נשארות האפשרויות לתת ציון באמצעות ניקוד, מדרגות הערכה (סולם)  או מחוון.

השינוי הוא באפשרות להשתמש במדרגות הערכה (סולם) גנריות של המערכת .

כמו כן ניתן לאפשר למרצה אחר לבדוק את המטלה באמצעות שימוש במנגנון בדיקה מתקדם והקצאה.

 

 

הגשה בקבוצות

הגשה בקבוצות מחייבת יצירת קבוצות ושיוך סטודנטים לפני הגשה.

הגשה בקבוצות יכולה להתנהל ב-2 אופנים:

חבר אחד בקבוצה יגיש את המטלה וכל חברי הקבוצה יקבלו את הציון אוטומטית.

כל אחד מחברי הקבוצה יגיש בנפרד והמרצה יתן ציון אחד לכולם.

 

הגשת טקסט מקוון

בהגשת טקסט מקוון יש אפשרות לסמן הערה בגוף ההגשה ואז המרצה יכול להעיר על הטקסט (יש לשים לב להעיר תוך כדי שימוש בצבע שונה).

כמו כן ניתן להגדיר במטלה מסוג זה הגבלה של ספירת מילים. 

 

 הגשת PoodLL

בהגשה זו ניתן לבחור את פורמט ההגשה

MP3 – הקלטה קולית

Red5 – הקלטה קולית

video – סרטון וידאו

whiteboard – לוח לבן עליו ניתן לצייר

 

בהמשך ההגדרות משך זמן ההקלטה המקסימלי

בבחירת לוח לבן ניתן לשנות לו תמונת רקע וגודל

Older posts «

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale