«

»

May 08

איזה בלוג כדאי לבחור (סוגי בלוגים)

סוגי בלוגים

בלוגים (יומני רשת) נועדו לאפשר תהליכי כתיבה אישיים או קבוצתיים,  ניתן להחליט אם לשתף את הפרסומים בבלוג או שרק המרצה יכול לצפות בהם.

במוודל 3 סוגי בלוגים

בלוג משותף  – כל חברי הקבוצה כותבים באותו בלוג, כולם רואים את כל הפרסומים.
הפרסומים מאורגנים לפי סדר כרונולוגי ולא ממויין לפי הכותבים.

הבלוג המשותף משמש גם כבמה להעלאת תוצרים ע”י סטודנטים, כך שכולם יוכלו לצפות בתוצר ולהגיב .

בלוגים אישיים פרטיים – רק המרצה יכול לראות מה כתב הסטודנט. שומר על פרטיות הסטודנט.
נועד לעקוב אחרי תהליך כתיבה לאורך זמן. מתאים לכתיבה רפלקטיבית.

בלוגים אישיים הניתנים לצפיה ע”י שאר המשתתפים – הבלוג הינו אישי אולם חברי הקבוצה יכולים לצפות.
המרצה יכול לעקוב אחרי תהליך הכתיבה האישית של סטודנט אולם אין צורך בפרטיות.
מאורגן כך שניתן לבחור שם משתמש ולקבל את רשימת הפרסומים שלו ברצף (מה שלא ניתן בבלוג משותף).

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale