«

»

Jul 31

יבוא שאלות מ-word למאגר השאלות

יבוא שאלות מ-word למאגר השאלות

כאשר השאלות שלנו כבר כתובות בקובץ word ניתן לייבא את כל השאלות באופן אוטומטי למוודל.
עלינו לערוך את השאלות לפי מינוחים מיוחדים, להעתיק את הטקסט ל Notepad כקובץ טקסט בפורמט UTF-8  ואז להעלות את הקובץ שייבא את כל השאלות למאגר השאלות.

יבוא של שאלות מ word  מתאים לשאלות מהסוג הבא:

נכון / לא נכון

רב ברירה

שאלת התאמה

שאלה קצרה

עריכת השאלות

יש לערוך את השאלות בקובץ ה word בהתאם לכללים הבאים:

  • Enter בין שאלה לשאלה, בין התשובות האפשריות יש לעבור שורה עם shift-enter
  • להוריד מספור שאלה/אפשרויות

מינוח השאלה

בשאלות רב ברירה
כל האפשרויות בתוך סוגריים מסולסלים
= ליד התשובה הנכונה
~ בתשובה לא נכונה
דוגמא:
באיזה דגל לא מופיעה שמש?
{~יפן =תיאלנד ~אורוגוואי}
בשאלת נכון /לא נכון
להכניס בסוגריים מסולסלות TRUE או FALSE
דוגמא:
משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל {TRUE}

בשאלת תשובה קצרה

להכניס בסוגריים מסולסלות =וכוכבית ואז את התשובה הנכונה.
דוגמא:
מה שם מנהיג ישראל בספר שמות?
{=*משה רבנו* =*משה*}

לאחר הטיפול הקובץ נראה כך:

 

את הטקסט של השאלות יש להעתיק לכלי טקסט “נקי” כמו  Notepad

יש לשמור את הקובץ בפורמט UTF-8 בספריית המסמכים במחשב שלנו. זהו קובץ txt .

נחזור למוודל ונעמוד על מאגר השאלות, יפתח לנו מימין תפריט דינמי ובו האפשרות של יבוא בתוך מאגר השאלות.

ביבוא עלינו לבחור תסדיר Gift , את הקטגוריה אליה מעוניינים לייבא את השאלות

ואז לבחור את קובץ ה txt ששמרנו בספריית המסמכים

 

כאשר נבצע את היבוא נקבל את המסך הבא עם תצוגה מקדימה של יבוא השאלות

 

 

כאשר לוחצים על המשך מקבלים  את כל השאלות לתוך הקטגוריה

מומלץ להציג שאלה שאלה לראות שאכן היבוא עבד כראוי והשאלות נראות בסדר.

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale