«

»

Jul 21

יבוא קורסים ממוודל 1.9

יבוא קורסים ממוודל 1.9

ניתן לייבא קורסים מגרסה 1.9 באופן הבא רק אם הם נמצאים במערכת של מופ”ת. 

בתפריט הגדרות מימין יש לבחור בשחזור.
מתקבל המסך הבא:

לוחצים על כפתור בחירת קובץ

נפתח החלון הבא:

יש לבחור באפשרות  Moodle 1.9 import  (בשורה התחתונה, מודגשת)

יש לבחור את השנה ממנה אנו מעוניינים לייבא ואז את הקורס

בוחרים את הקובץ, הוא מעלה אותו על המסך בשם גיבוי zip ופרטים נוספים
ולוחצים על כפתור שחזור

בכל המסכים הבאים יש לאשר ע”י המשך ו/או הבא

ובסוף ללחוץ על כפתור ביצוע שחזור.

מתקבלת הודעה הקורס שוחזר בהצלחה.

יש לבדוק שאכן הקורס שוחזר בהצלחה.


המלצה על סרטון טוב בנושא שיצרה מרב אסף .

שימו לב לפעילויות הבנויות אחרת במוודל 2.4 :

מאגר שאלות  (לבוחן) , מטלות – יתכן ויהיה עליכם לעדכן או להתאים את הפעילויות מחדש לגרסה זו.

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale