«

»

Jul 16

עריכת בוחן


עריכת בוחן

עריכת בוחן הוא השלב ה-3 ביצירת בוחן.  עריכת בוחן מאפשר לנו לבחור את השאלות שאנו מעוניינים להשתמש בהן ממאגר השאלות , לסדר את השאלות בדפים,  לתת משקל לכל שאלה.
ניתן לבחור שאלות ספציפיות או שאלות אקראיות מתוך קטגוריה.

לאחר שיצרנו את הבוחן והגדרנו אותו עלינו ללחוץ על שם הבוחן בדף הראשי של הקורס.

נפתח מסך של הבוחן ובו הנחיות לסטודנטים וגם – כפתור של עריכת השאלות בבוחן.

 

 

 

 

מסך עריכת בוחן נראה כך: מימין – אפשרויות לסידור ועימוד של המבחן ומשמאל שאלות ממאגר השאלות עבור שילובן בבוחן.
ברירת המחדל של דף זה הוא סדר ועימוד -מתייחס לעימוד השאלות במבחן. כפתור נוסף -עריכת השאלות בבוחן

בחירת השאלות למבחן

לבחירת שאלות מוגדרות : יש לסמן ב V את השאלות בהן אנו מעוניינים להשתמש ואז על כפתור הוספה לבוחן.

לבחירת שאלות אקראיות (רנדומלי) : יש לבחור את הקטגוריה ממנה רוצים לבחור שאלות ואז לרשום תחת הוספת שאלות אקראיות את מספר השאלות המבוקשות וכפתור הוספה לבוחן.

לאחר שבחרנו את השאלות מתקבל המסך הבא:

במקרה זה הגדרנו שאלה לכל עמוד . ניתן לשנות את סדר השאלות והעימוד באמצעות הכפתורים בחלק הימני של המסך.

מסמנים שאלה ב V ואז העבר את השאלות שנבחרו לעמוד – לציין מספר עמוד.

עריכת השאלות בבוחן

בכפתור עריכת השאלות בבוחן ניתן להוסיף דפים ושאלות לכל דף ולתת משקל לכל שאלה.

את הציון המירבי מומלץ להחליף ל-100, סקאלה של 10 פחות רלוונטית ונוחה.
ניקוד השאלה – אם לא ניתן משקל לכל שאלה החישוב יהיה אוטומטי (לפי מספר התשובות הנדרשות למענה בכל שאלה, בשאלות רב ברירה -1 , בשאלות של כמה שדות לתשובה לפי מספר השדות).
ניתן לשנות את ניקוד השאלה כדי לשקלל את משקל השאלה.

אפשרויות תצוגה במסך זה:

ליד כל שאלה אייקון של סוג השאלה.
משמאל לסוג השאלה אייקון של עין המאפשר לצפות בשאלה כפי שהסטודנט רואה אותה.
גלגל שיניים מימין מאפשר לערוך את השאלה.
איקס אדום מאפשר למחוק את השאלה מהמבחן (היא נשארת במאגר השאלות).
בחיצים הכחולים למעלה ולמטה -ניתן לסדר מחדש את סדר השאלות.

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale