«

»

Jul 16

יצירה והגדרת בוחן

יצירה והגדרת בוחן

מומלץ לצפות קודם בתדריך בוחן במוודל -הסבר כללי.
כאשר מגדירים בוחן יש לשייך אליו שאלות ממאגר השאלות בשלב העריכה (שלב 3) .
בשלב זה אנו יוצרים את הבוחן ומגדירים את אופן התנהגותו.

כדי ליצור בוחן יש לבחור מתפריט הוספת משאבים ופעילויות ב-הוסף בוחן.

מתקבל מסך עם הגדרות המתייחסות לניהול המבחן.

שם : יש לתת שם משמעותי, מבחן ב…, תרגול ב… – שדה חובה .

הנחיה: התלמידים מקבלים את ההנחיה, יש לשים לב הן להנחיה אודות תוכן המבחן והן להנחיה אודות ההתנהלות- משך המבחן, מועד המבחן והגבלת משך הזמן, מספר נסיונות מענה, ועוד.

 

 

תזמון – מועד התחלת הבוחן ומועד סיום הבוחן – ניתן להתייחס למועד ושעה מדויקים בהם הבוחן יהיה זמין לתלמידים.

ניתן להגדיר טווח זמן רחב של כמה ימים בהם הבוחן יהיה זמין אולם להגביל את משך הבוחן לשעה, כך שהתלמידים יגשו לבוחן במועד הנוח להם.

הגבלת זמן – משך הזמן בו הבוחן פעיל מרגע ההתחלה. יש לציין V ליד המילה פעיל ואת מספר הדקות המבוקשות.

לאחר שחלף זמן הבוחן – האם נסיונות מענה יוגשו באופן אוטומטי (מומלץ) או שלא יכללו בהגשה. כמו כן ניתן להגדיר זמן הארכה לצורך הגשה.

תקופת זמן הארכה – אפשרות לזמן הארכה בו לא ניתן לענות על עוד שאלות אלא להגיש בזמן זה (מותנה בהגדרה קודמת של לאחר שחלף זמן הבוחן).

הגדרות נוספות לבוחן

ציון

מספר ניסיונות מותרים – חייבים לסמן 1 באם מעוניינים במבחן עם ניסיון מענה אחד, אם לא מסמנים כלום הסטודנט יכול לחזור על ניסיונות מענה ללא הפסקה. בתרגול מקובל לתת מספר גבוה של ניסיונות מענה או ללא הגבלה.

שיטת מתן ציונים – באם בחרנו לאפשר מספר גבוה מ-1 של ניסיונות מענה יש כמה דרכים לתת ציון – ממוצע הציונים, הציון הגבוה ביותר -יש לבחור מבין האפשרויות. בניסיון מענה אחד אין משמעות לסעיף.

סידור השאלות בבוחן

סדר השאלה – האם השאלות יוצגו כפי שאנו מגדירים מראש או שאנו מעוניינים בערבוב סדר השאלות (רנדומלית).
עמוד חדש – מספר השאלות שאנו מעוניינים שיופיע בעמוד. במבחן ארוך רצוי לחלק למספר עמודים.
ניווט – האם ניתן לדלג ולחזור לשאלות שכבר עברנו עליהן (חופשי) או שניתן רק להתקדם לפי סדר השאלות במבחן (קבוע).

התנהגות השאלה

ערבוב שאלות בבוחן – במענה חיובי סדר התשובות האפשרי יעורבב (רנדומלי) בשאלות רב ברירה, נכון או לא נכון ובכל סוג שאלה של בחירת אפשרויות.

מנגנון המשוב בשאלות – באם אנו מגדירים משוב על שאלות, ניתן להגדיר כאן אפשרויות כיצד להציג את משוב השאלות.
כל ניסיון מענה מתבסס על קודמו – באם אנו מאשרים מספר ניסיונות מענה, בהגדרת כן פה ניתן לראות את ניסיונות המענה הקודמים שלך ולפתור בהתאם את הבוחן הנוכחי, כך שבמספר ניסיונות בוודאות תגיע לתשובות הנכונות.

 • אינטרקטיבי – מספר ניסיונות מענה לשאלה + משוב + רמזים.
 • דחיית משוב השאלה – לאחר הגשת הבוחן כולו.
 • דחיית משוב השאלה – לאחר הגשת הבוחן כולו עם CBM (ניקוד) מבוסס “בטחון התלמיד בתשובה”.
 • מצב מסתגל – מספר ניסיונות מענה לשאלה (ללא קנסות).
 • מצב מסתגל – מספר ניסיונות מענה לשאלה.
 • משוב מיידי – מענה חד פעמי על השאלה.
 • משוב מיידי – מענה חד פעמי על השאלה עם CBM (ניקוד) מבוסס “בטחון התלמיד בתשובה”.
 • מתן ציון ידני – לאחר הגשת הבוחן כולו.

מצב ברירת המחדל של מנגנון המשוב לשאלות: “מצב מסתגל – נסיונות מענה מרובים לשאלה”

מצבים שכיחים של בחנים:

 • התלמידים עונים על שאלות ומקבלים משוב רק לאחר שכל הבוחן הסתיים – בחרו ב: “דחיית משוב השאלה – לאחר הגשת הבוחן כולו.”
 • מצב תרגול, בו התלמידים עונים על שאלה מספר פעמים עד אשר מתקבלת התשובה הנכונה – בחרו ב: “אינטרקטיבי – נסיונות מענה מרובים לשאלה (עם משוב ללא רמזים)”

 

 אפשרויות לתצוגת משוב

קיימים 4 מצבים במהלך הבוחן בהם הסטודנטים יכולים לצפות במידע אודות המבחן -ציונים, תשובה נכונה ,משוב לשאלה וכד’
המרצה יכול לצפות בכל עת בכל המידע.

במהלך ניסיון המענה – הצגת מידע אודות השאלות במהלך מענה על הבוחן. לא מתאים למבחן , אולי למצב של תרגול.
מידית לאחר גמר הניסיון לפתירת הבוחן -מציג את המידע לאחר לחיצה “הגש הכל וסיים” תוך 2 דקות.
מאוחר יותר, כאשר הבוחן עדיין פתוח  – באם הסטודנט הגיש את המבחן אך הבוחן עדיין מתנהל, אחרים עובדים עליו.
לאחר סגירת הבוחן -לאחר שהסתיים מועד הבוחן. לא ניתן לשנות ו/או להגיש את הבוחן.

אפשרויות המשוב שיוצג לסטודנט

תצוגת משוב לניסיון המענה -האם הסטודנט יוכל בכלל לצפות במבחן ובמידע אודותיו
אם התשובה נכונה – נותן הערה צבעונית לגבי נכונות התשובה של הסטודנט
נקודות- ניקוד על כל שאלה
משוב עבור כל תשובה – באם המרצה כתב משוב
משוב כללי
התשובה הנכונה- התשובה הנכונה לשאלה
הערכה מילולית מסכמת לבוחן – הערכה כללית המתייחסת לציון במבחן

המלצה למרצה בשעת מבחן: להוריד את כל ה V ב-3 אפשרויות הראשונות ולהשאיר רק בלאחר סגירת הבוחן.
מרצה שלא מעוניין שיראו מידית את הציונים, שוקל לעשות פקטור, לתת הערכות נוספות וכו’ – להוריד את כל ה V.

 

הערכה מילולית מסכמת לבוחן

בוחרים מדרגות ציונים , למשל בין 100-90% , בין 90-80% וכך הלאה ולכל מדרגת ציון כותבים משוב. על ציון גבוה “כל הכבוד, ניכר שלמדת היטב” על ציון נמוך ” תוכל לגשת למועד ב’, למד שנית ” וכד’. לשים לב שבעת יצירת מדרגות הציון יש להשתמש באחוזים, 90% ,  80% .

הסטודנט יקבל את המשוב המילולי בסיום המבחן לפי סימון ה V באפשרויות לתצוגת משוב.

 • jordan retro 11
 • Jordan Retro 13
 • Jordan Retro 4
 • retro 11 jordans
 • Jordan Retro 11 Sale
 • Jordan Retro 13 For Sale
 • Cheap Jordan Retro 4
 • retro 11 jordans for sale