«

»

Jul 14

יצירת ועריכת פסקה מעוצבת

יצירת ועריכת פסקה מעוצבת

פסקה מעוצבת היא פסקה המופיעה על המסך .
פסקת הפתיחה היא פסקה מעוצבת, בכל יחידת לימוד הכותרת היא פסקה מעוצבת.
ניתן להוסיף פסקה מעוצבת בכל עת שמעוניינים להעביר מסר על המסך – כאשר התוכן משמעותי ורוצים להדגיש אותו, כאשר רוצים לתת הנחיה לסטודנט לפני פעילות , כאשר מעוניינים לתת הסבר או הקדמה לכל נושא נלמד.
חשוב שפסקה מעוצבת תהיה קצרה. אין להעלות תכנים ארוכים לפסקה מעוצבת כי אז היא תאבד את האפקטיביות שלה.

פסקת פתיחה

בפסקת הפתיחה אנו משתמשים כדי ליצור מסר של ברוכים הבאים לקורס (שם הקורס).
מציינים בה את מטרת/תוכן הקורס, כמה מילות פתיחה לסטודנטים, פרטי המרצה עם אפשרות ליצור אתו קשר.
ניתן להוסיף בפסקת הפתיחה באנר מעוצב עם שם הקורס והמרצה.

כדי לערוך את פסקת הפתיחה יש להוריד את ה V של שם יחידת הוראה מקוצר ולכתוב שם  שאנו בוחרים.

לאחר מכן ניתן לערוך בעורך התוכן את המידע שאנו מעוניינים , לכתוב או להעתיק טקסטים, להוסיף קישורים, תמונות ומדיה.

יחידת לימוד

כאשר אנו עובדים בתצורת נושאים הקורס יתקבל כרצף יחידות לימוד ממסופרות, תאריכים – כרצף תאריכים וכו’.
עלינו לערוך את נושאי הקורס לפי צרכי הקורס שלנו.  לשם כך נכנס לעריכת תקציר של יחידת הלימוד (בגלגל השיניים)  ושם נערוך את רצף הנושאים שלנו.

כמו בפסקת הפתיחה גם כאן יש להוריד את ה V של שם יחידת הוראה מקוצר ולכתוב שם שאנו בוחרים.
לאחר מכן נוסיף את התוכן שאנו מעוניינים בו.

 

הוספת פסקה מעוצבת ברצף הקורס

פסקאות מעוצבות יכולות לארגן את הקורס כאשר הן משמשות ככותרות. בתוך יחידת תוכן עם נושא כללי פסקאות מעוצבות יארגנו לנו את נושאי המשנה.

כאשר אנו מוספים פסקה מעוצבת מתפריט הוסף משאבים או פעילויות מתקבל לנו עורך התוכן, בו כאמור ניתן להוסיף כל סוג מידע מבוקש.

ניתן להציג סרטון על המסך באמצעות פסקה מעוצבת.

1 ping

 1. מתחילים: אתר מלוה קורס ב-5 צעדים » לגעת ב-Moodle

  […] מעל לוח המודעות יש גלגל שיניים של הכותרת הראשית. בפסקה זו יש כתוב את שם הקורס , תיאור וכל מידע / עיצוב ויזואלי המתאים לכם. רצוי להכניס בפסקת פתיחה מידע ראשוני עבור הסטודנטים. להרחבה   […]

Comments have been disabled.

 • jordan retro 11
 • Jordan Retro 13
 • Jordan Retro 4
 • retro 11 jordans
 • Jordan Retro 11 Sale
 • Jordan Retro 13 For Sale
 • Cheap Jordan Retro 4
 • retro 11 jordans for sale