«

»

Jul 13

אגרון מונחים

אגרון מונחים

אגרון מונחים מאפשר לנו להגדיר מונחים בתחום הנלמד, בדומה למילון מורחב.
ניתן לפעול באגרון בכמה דרכים – המרצה מעדכן את המונחים והסטודנטים נדרשים ללמוד אותם, או שהמרצה נותן לתלמידים לכתוב  ו/או לערוך את ההגדרות.
אפשר להרחיב את תחומי הפעילות של האגרון ולהשתמש בו ליצירת מידע מורחב על פריטים (בדומה לפריט תוכן בויקיפדיה ), לשימוש כמאגר תמונות או תרגילים.
על בסיס האגרון ניתן ליצור משחקים לימודיים במוודל.
האגרון יכול להיות מסודר באופן אלפביתי מילוני פשוט או בתצוגות נוספות.

מרצה יכול לתת ציון על הגדרת מונח באמצעות דרוגים.

 

יצירת אגרון

 

יש לתת לאגרון שם והנחיה – שדות חובה עם כוכבית אדומה

אגרון מונחים מערכתי – האגרון והמונחים יהיו נגישים לכל הקורסים במכללה.

אגרון משני – לכל קורס יש אפשרות להגדיר אגרון ראשי אחד  ומספר לא מוגבל של אגרונים משניים.

אפשר מונחים כפולים – כמה הגדרות לאותו מונח.

אפשר להעיר הערות – האם סטודנטים יכולים להעיר על מונחים. מרצים תמיד יכולים.

צור קישורים באופן אוטומטי – אם עונים כן אזי כל מונח שיופיע בטקסט כלשהו בקורס יהיה מקושר להגדרה של האגרון, וכאשר נעמוד על המונח ההגדרה תופיע בחלון צף.

ברירת המחדל מאושר – מאפשרת לסטודנטים להגדיר מונחים מבלי שהמרצה יצטרך לאשר אותם אחד אחד.

מבנה התצוגה – באיזה אופן יוצגו המונחים באגרון. תצוגת אנציקלופדיה היא המפורטת ביותר.

אפשרות עריכה לסטודנט – מאפשרת לסטודנט לערוך את המונח בכל עת ולא רק במועד מוגדר.

כך נראה האגרון בתצוגת אנציקלופדיה

שם המונח , מחבר ותאריך וההגדרה שנכתבה על המונח.

יש אפשרות לערוך חיפוש על המונחים, למחוק או לערוך את המונחים וכמובן להוסיף מונח חדש.

הוספת מונח חדש

כאשר נוסיף מונח חדש נפתח לנו עורך תוכן המאפשר להוסיף קבצים, קישורים, תמונות ומדיה לכל מונח.

כאמור אופן ההתנהלות בעריכת המונחים תלוי בהגדרת המרצה (האם סטודנטים יכולים לערוך בכל עת, מונחים כפולים, הערות וכו).

 

 

 

דוגמאות ושימושים פדגוגיים לפעילות אגרון מונחים (נכתב ע”י נדב קבלרצ’יק)

 • מאגר שיתופי של מונחי מפתח.
 • מרחב “להכיר אותך” ,שבו תלמידים חדשים יכולים להוסיף את שמם ופרטיהם האישיים .
 • משאב ‘טיפים שימושיים’ לתרגול הטוב ביותר בנושא מסוים.
 • אזור שיתוף של סרטונים שימושיים, תמונות או קבצי קול.
 • משאב לעדכון של עובדות שיש לזכור.
 • jordan retro 11
 • Jordan Retro 13
 • Jordan Retro 4
 • retro 11 jordans
 • Jordan Retro 11 Sale
 • Jordan Retro 13 For Sale
 • Cheap Jordan Retro 4
 • retro 11 jordans for sale