«

»

May 08

לוחות זמנים בניהול פורום

לוחות זמנים בניהול פורום

כאשר מרצה מעוניין להגדיר תקופה לפעילות הפורום ו/או גישה לפורום (תאריך התחלה, תאריך סיום, תאריך התחלה וסיום)
כאשר מעונינים ליצור רצף של פעילויות למידה זו אחר זו ,
ניתן להתייחס ללו”ז בהגדרות הפורום.

מנע דירוגים בין תאריכים

כאשר מעוניינים להגביל את תקופת הפעילות של הסטודנט בפורום.

יש ללחוץ על הריבוע , מתקבל סימן V ונפתחת האפשרות לבחור תאריך ושעה לתחילת הפעילות וסיום הפעילות.
שימו לב לתאריך וגם לשעה .

הגבלת גישה

הגדרת התקופה בה הפורום זמין לסטודנטים . באם עבר הזמן בו מותר לפרסם בפורום הוא זמין לצפיה בלבד.

כאשר לוחצים על הריבוע ליד פעיל  מתקבל סימן V  ונפתחת האפשרות לבחור תאריך ושעה  לזמינות של הפורום.

ניתן להגדיר מועד לתחילת הפעילות ולא להגדיר סיום  ע”י שימוש בשורת אפשר גישה מ בלבד.

כאשר הפורום אינו זמין -מקביל מצב של סגירת עין של הפעילות.

 

 

בסיום – כפתור שמירת שינויים (בתחתית הדף )

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale