«

»

May 08

הערכת הפעילות ומתן ציון בפורום

דירוגים בפורום

דירוגים בפורום מאפשרים למרצה לבצע הערכה על הפעילות של הסטודנט בפורום.
במתן הציון אין הבחנה בין כתיבת פרסום חדש או תגובה. ההבחנה תתבצע ע”י המרצה.
כמו כן יש לשים לב להבחנה בין הערכה איכותית להערכה כמותית באפשרויות הדירוג.

כאשר מגדירים דירוג הפורום נכנס לדיון הציונים של הקורס.

סוג צבירה

ממוצע דירוגים –  כאשר המרצה רוצה להתייחס לאיכותי תכני הפרסומים ולא לכמות הפרסומים
המרצה יתן ציון לכל פרסום והציון הסופי יהיה הממוצע של כל הציונים. הציון לא יושפע ממספר הפרסומים.

ספירת דירוגים – כאשר המרצה רוצה לעודד דיון , וחשוב לו כמה שיותר תגובות של הסטודנטים , ללא התייחסות לתכני הפרסומים
יבחר בצבירה מסוג זה כאשר יגדיר את הציון לפי מספר הדירוגים, עד לציון מקסימלי.

דירוג מירבי – הדירוג הגבוה ביותר הופך לציון סופי

דירוג מזערי – הדירוג הנמוך ביותר הופך לציון הסופי (לא ברור מה השימוש)

סיכום דירוגים – כאשר חשוב למרצה מספר הפרסומים  אך מעוניין להתייחס לאיכות תכני הפרסום
יגדיר ציון לכל פרסום והציון הסופי יהיה סיכום הציונים, עד לציון מקסימלי.

מדרגת הערכה

בד”כ בסקאלה של 10 או 100 .

בממוצע, דירוג מזערי או מירבי יבחר מדרגה של 10 או 100

בסיכום יחשב כמה פרסומים נדרשים מהסטודנט ולפי זה יגדיר מדרגה – לדוגמא, אם נדרשים 5 פרסומים יתן מדרגה של 20.

 

הודעת פורום שהוגדרו בו דירוגים נראית כך:

 

 

בפינה השמאלית התחתונה יש לכתוב את הציון.

 

בסיום – כפתור שמירת שינויים (בתחתית הדף )

 

למידע נוסף: דו”חות פעילות של פורומים.

 

 

 

 

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale