«

»

Jul 10

דירוג נושאים

דירוג נושאים

פעילות דירוג נושאים מאפשרת למורה ליצור אינטרקציה בזמן השיעור.
המורה מעלה שאלה או נושא עליו על התלמידים לכתוב היגד. ההיגד יכול להיות שם של מישהו, דעה, עמדה, רעיון – לפי שאלת המורה.
התלמידים צופים בהיגדים של חבריהם ומסמנים Like להיגד שהם הכי מתחברים אליו,
בצורה דינמית כל ההיגדים מקבלים את מספר הלייקים ומסתדרים מגבוה לנמוך.
כך מתקבלת “אמירה” כיתתית בנושא.
לדוגמא: השאלה המוצגת ע”י המורה היא “מהי התכונה החשובה ביותר למנהיג בשעת מבחן”
התלמידים יענו: דבקות במטרה, נחישות, חזון וכו’ ובסוף תיבחר התכונה שרב התלמידים חושבים שהיא החשובה ביותר.

הגדרת הפעילות

הוספה של פעילות דירוג נושאים  מרשימת הפעילויות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בפעילותת זו נדרשת רק כתיבת שם והנחיה לפעילות.

ניתן להחליט  האם לאפשר לתלמיד לכתוב היגד ללא שמו (אנונימי) ואז להשאיר את האפשרות המובאת בסוגרריים (כן).

הפעילות תיראה לתלמידים כך:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ההיגדים מסתדרים לפי מספר הלייקים באופן דינמי  ובסוף מתקבלת האמירה הכיתתית.

 

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale