«

»

May 08

הגדרות נוספות לפורום

הגדרות נוספות לפורום

בהמשך לפתיחת פורום ניתן להגדיר הגדרות נוספות להתנהלות הפורום.

הגדרות אלו מתייחסות רק לפורום הנוכחי. יש להגדיר מחדש בכל פורום את ההגדרות המתייחסות אליו.

הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס – כפי שנשמע, כל מה שיכתב בהנחיה יופיע תחת שם הפורום בדף הראשי של הקורס.

 

בהגדרה מצב המנוי ניתן להגדיר האם הסטודנטים  יקבלו מיילים על כל הודעה/תגובה הנכתבת בפורום.

 מנוי הניתן לבחירה –  הסטודנטים יכולים לבחור אם להירשם או לא

מנוי מאולץ – כל הסטודנטים מקבלים מייל

מנוי אוטומטי –  הסטודנטים נרשמים באופן אוטומטי ואז מחליטים אם להשאיר עצמם או להסיר

מנוי אינו זמין – הסטודנטים לא יקבלו מייל

 

הצגת הודעות שלא נקראו

מופעל – הודעות שלא נקראו יודגשו
נח למעקב אחר תגובות חדשות בעת קריאת הדיונים.

 

גודל מירבי לקובץ מצורף – אם מעוניינים  שהסטודנטים יצרפו קבצים רצוי להגדיל את גודל הקובץ לפחות ל  2MB

 

בסיום – כפתור שמירת שינויים (בתחתית הדף )

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale