«

»

Jun 27

שאלת התאמה

יצירת שאלה למאגר השאלות – שאלת התאמה

בשאלת התאמה יש לבחור תשובה מהתשובות האפשרויות הנפתחות כתפריט נגלל .

עלינו למלא את השדה שם השאלה – מיועד עבורנו לזיהוי השאלה במאגר

וטקסט השאלה – הנחיה לסטודנט.

ניקוד שאלה- המערכת נותנת נקודה אחת עבור כל תשובה (בשאלות המחייבות 5 תשובות הניקוד יהיה 5 ). את משקל השאלה בפועל נותנים בעת עריכת המבחן.

משוב כללי – אפשרות של המרצה לתת הערה על השאלה, משוב או את התשובה הנכונה שתוצג לאחר שמסתיים המבחן.

ערבוב התשובות– בזמן המבחן כל תלמיד יקבל את התשובות בסדר אחר.

יש להזין שאלות ותשובות בהתאמה (לפחות 3 ערכים)

המוודל יוצר תפריט נגלל בכל שאלה ובו יציג את כל התשובות שנכתבו כאפשרויות מהן יש לבחור את התשובה הנכונה.

תצוגה מקדימה של השאלה

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale