»

May 07

איזה פורום כדאי לבחור (סוגי פורומים)

בחירת סוג הפורום

ב Moodle2 קיימים 5 סוגי פורומים.

לאיזו מטרה אבחר כל אחד מהם? מה ההבדלים בין הפורומים?

דיון יחיד – כאשר מרצה מעוניין לקיים דיון אחד בלבד, הוא מגדיר את הדיון והסטודנטים יכולים להגיב למרצה או להגיב זה לזה.

כל אחד מפרסם דיון אחד בלבד– המרצה מגדיר נושא ובו כל סטודנט מפרסם דיון משלו. הסטודנטים יכולים להגיב לכל הדיונים. כל סטודנט יכול לפתוח דיון אחד בלבד. מתאים למרצה המעוניין במספר דיונים מוגבל, להעלאת תוצרים ע”י סטודנטים.

פורום Q&A – מבוסס על תהליך פדגוגי בו (1) המרצה מעלה שאלה בדיון חדש (2) הסטודנט נדרש להזין תשובה משלו + לחכות עד אשר חולף “זמן אפשרות עריכה” (5 עד 30 דקות, תלוי בהגדרות המערכת) (3) כעת, הסטודנט יכול לצפות בתשובות של חבריו לקורס בדיון המסויים (4) הסטודנט יכול להגיב לתתשובות הסטודנטים אחרים.  כל זמן שלא פורסמה תשובה לדיון של המרצה, התגובות של הסטודנטים לא יוצגו עבורו.  זהו פורום המעודד חשיבה אישית, מקורית, כאשר הסטודנט נדרש להתמודד עם שאלת הדיון מבלי לראות מה כתבו חבריו.

פורום רגיל לשימוש כללי – פורום בו הסטודנטים יכולים לפתוח דיונים ולהגיב עליהם כרצונם. זהו פורום ברירת המחדל.

פורום רגיל המעוצב בתצורת בלוג – פורום המציג את כל הנושאים באופן רציף, בדומה לעיצוב בלוג.

 

 

דוגמאות ושימושים פדגוגיים לפעילות פורום (נכתב ע”י נדב קבלרצ’יק)

 • מרחב חברתי לתלמידים שבו יוכלו להכיר אחד את השני.
 • לקבלת הודעות קורס (באמצעות פורום חדשות שבו ההרשמה היא חובה על כל אחד מהמשתתפים).
 • לדיון בתכנים הנלמדים בקורס או חומרי קריאה.
 • לקבלת המשך מקוון של נושאים אשר הועלו בעבר במפגש פנים אל פנים.
 • לדיוני מורים בלבד (באמצעות פורום מוסתר).
 • מרכז עזרה של מורים ותלמידים שבו יכולים לתת עצה אחד לשני.
 • אזור תמיכה של אחד על אחד לתקשורת בין תלמידים למורים בפרטיות. (באמצעות פורום שבו מקיימים קבוצות נפרדות כאשר בכל קבוצה, תלמיד אחד).
 • לפעילויות נרחבות. לדוגמה, ‘משחקים לגירוי המחשבה’. לתלמידים שיוכלו להרהר ולהציע פתרונות ל..

 

 • jordan retro 11
 • Jordan Retro 13
 • Jordan Retro 4
 • retro 11 jordans
 • Jordan Retro 11 Sale
 • Jordan Retro 13 For Sale
 • Cheap Jordan Retro 4
 • retro 11 jordans for sale