«

»

Jun 26

שאלת מיון פריטים (בגרירה)

יצירת שאלה למאגר השאלות – שאלת מיון פריטים (בגרירה)

שאלה זו דורשת מהסטודנט למיין פריטים לפי סדר מסוים ע”י גרירת הפריטים.

מתאימה לשאלות אודות תהליכים, סדרות, שכבות וכל נושא בו יש משמעות לסדר הפריטים.

 

עלינו למלא את השדה שם השאלה – מיועד עבורנו לזיהוי השאלה במאגר

וטקסט השאלה – הטקסט שיוצג לסטודנט בעת הצגת השאלה.

 

ניקוד שאלה- המערכת נותנת נקודה אחת עבור כל תשובה (בשאלות המחייבות 5 תשובות הניקוד יהיה 5 ). את משקל השאלה בפועל נותנים בעת עריכת המבחן.

משוב כללי – אפשרות של המרצה לתת הערה על השאלה, משוב או את התשובה הנכונה שתוצג לאחר שמסתיים המבחן.

כדי ליצור את רשימת הפריטים אותם יש למיין:

יש להכניס את הפריטים לפי הסדר הנכון בשאלות המצ”ב – פריט מס.1 בשאלה 1 וכך הלאה.
המוודל יערבב את סדר הפריטים בעת הצגת השאלה.

 

תצוגה מקדימה של השאלה

 

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale