«

»

Jun 26

שאלת נכון /לא נכון

יצירת שאלה למאגר השאלות – שאלת נכון /לא נכון

התשובה הנכונה ממספר תשובות נתונות.

עלינו למלא את השדה שם השאלה – מיועד עבורנו לזיהוי השאלה במאגר

וטקסט השאלה – הטקסט שיוצג לסטודנט- עליו יש לענות האם נכון או לא נכון.

ניקוד שאלה- המערכת נותנת נקודה אחת עבור כל תשובה (בשאלות המחייבות 5 תשובות הניקוד יהיה 5 ). את משקל השאלה בפועל נותנים בעת עריכת המבחן.

משוב כללי – אפשרות של המרצה לתת הערה על השאלה, משוב או את התשובה הנכונה שתוצג לאחר שמסתיים המבחן.

תשובה נכונה – “נכון” או “לא נכון” בהתייחס לטקסט שכתבנו.

משוב (נכון) משוב על התשובה הנכונה.

משוב (לא נכון) משוב על התשובה השגויה.

תצוגה מקדימה של השאלה

 

 

 

 

 

 

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale