«

»

Jun 26

שלום

יצירת שאלה למאגר השאלות – שאלת רב ברירה

שאלת רב ברירה היא השאלה המוכרת לנו כ”אמריקאית” ובה עלינו לבחור את התשובה הנכונה ממספר תשובות נתונות.

עלינו למלא את השדה שם השאלה – מיועד עבורנו לזיהוי השאלה במאגר

וטקסט השאלה – הטקסט שיוצג לסטודנט בעת הצגת השאלה.

 

 

ניקוד שאלה- המערכת נותנת נקודה אחת עבור כל תשובה (בשאלות המחייבות 5 תשובות הניקוד יהיה 5 ). את משקל השאלה בפועל נותנים בעת עריכת המבחן.

משוב כללי – אפשרות של המרצה לתת הערה על השאלה, משוב או את התשובה הנכונה שתוצג לאחר שמסתיים המבחן.

תשובה אחת או תשובות מרובות– תשובה אחת נכונה -מקבלת את הציון 100 וכל האחרות 0 .
תשובות מרובות -נותן אפשרות של ניקוד לתשובה חלקית .

ערבוב התשובות– בזמן המבחן כל תלמיד יקבל את התשובות בסדר אחר.

למספר את האפשרויות – הפורמט בו יוצגו התשובות האפשריות .(א,ב,ג, a.b.c. ללא מספור כלל)

כדי ליצור את התשובות האפשרויות עלינו  למלא בשדות הבחירה את התשובה והציון.

בבחירת תשובה אחת – הציון על התשובה הנכונה הוא “100%”

הציון על תשובה שגויה הוא “אין”.

בבחירת תשובות מרובות –  הציון על התשובה הנכונה הוא “100%” ועל שאר התשובות ציון חלקי 20%, 50% -לפי החלטה של המרצה.

 

תצוגה מקדימה של השאלה  

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale