«

»

Sep 08

שינויי עריכה ב Moodle2.7

שינויי עריכה ומיקום ב Moodle2.7

סרגל העריכה

סרגל העריכה של כל פריט תוכן הפך לתפריט

מעתה רק סמן הגרירה ועט לשינוי השם נמצאים בשורת הפריט

 

כדי לבצע פעולות נוספות יש ללחוץ על החץ משמאל למילה עריכה,

כל פעולות העריכה נשארו ללא שינוי

 הגדרות בתצוגה מכווצת (מצומצמת)

ההגדרות המשתייכות לכל דף תוכן או פעילות נמצאות בתצוגה מכווצת כברירת מחדל.

יש פעילויות בהן חובה לפתוח לתצוגה מורחבת כדי להגדיר כראוי את הפעילות.

ניתן לפתוח את כל ההגדרות בבת אחת ע”י לחיצה על הביטוי תצוגה מורחבת בפינה השמאלית העליונה של הדף.

התפריט הפתוח נראה כך:

כמובן שלכל פעילות ההגדרות מותאמות לאופי הפעילות

דוגמא: בפורום ההגדרות רבות יותר מאשר בפריט התוכן שמעלה

מיקום תפריט הדו”חות

תפריט הדו”חות עבר ממשבצת הניווט למשבצת הניהול

 

 

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale