«

»

Nov 04

ויקי תוצר משותף

ויקי תוצר משותף

ויקי תוצר משותף מאפשר להוסיף ולערוך דפים באופן שיתופי.  בויקי ניתן לאפשר עריכה שיתופית על אותו דף (אך לא באותו זמן) או לחילופין להגדיר אוסף דפים וכל משתמש יערוך את הדף שלו בו זמנית.

כל משתמש יכול להוסיף דפים, לשנות כל תוכן שנכתב בדף כלשהו או להעיר עליו.

בויקי נשמרת ההיסטוריה של העריכה כך שניתן לעקוב אחרי גרסאות קודמות או לשחזר אותן בעת הצורך.

 

 

בהוספת משאב או פעילות נבחר הוספת ויקי תוצר משותף.
יש להגדיר שם ותיאור לויקי.

 תת ויקי – האם נפתח ויקי אחד ובו כולם יעדכנו תוכן או שנפתח מספר תתי ויקי – לפי שיוך לקבוצה, כל חבר בקבוצה יעדכן את הויקי שאליו רשום.
ניתן גם להגדיר ויקי אישי לכל סטודנט , כל סטודנט יערוך רק את הויקי שלו ולא יוכל לראות מה חברו עשה.

מנגנון הערות בגוף הטקסט – מאפשר להעיר על התוכן הכתוב, דורש הרשאה שיתופית או שרק המרצה יעיר.

זמן מורשה לעריכה – באם מעוניינים להגביל את זמן העריכה למספר שעות או דקות.
טווח תאריכים – בו ניתן לערוך את הויקי

מנגנון ספירת מילים – מנגנון לספירת מילים בכל עמוד, מציג את המידע בתחתית העמוד.


כך נראה הדף הראשי של הויקי בתחילת הדרך. יש להיכנס לכפתור יצירת דף חדש ולהוסיף תכנים…

זהו הדף הראשי של הויקי. ניתן להוסיף תכנים באמצעות עורך התוכן כרגיל,

כאשר רוצים ליצור דפים נוספים שיהיו מקושרים לדף הראשי יש לכתוב את שם הדף בתוך כפל סוגריים מרובעות– כמו בדוגמא .
בסוף העריכה לא לשכוח שמירת שינויים.

 

במצב תצוגה כך נראה את הדף שיצרנו. הקישורים יופיעו בכחול.
בכל עת ניתן לחזור לערוך את הדף באמצעות כפתור עריכת דף. בכל דף ניתן להוסיף פסקה, ליצור דפים חדשים -עם הסוגריים המרובעות הכפולות, כמו בדף הראשי.

במצב תצוגה מאפשר להוסיף פסקה בכפתור הוסיפו לסוף הדף הקיים או ליצור דף חדש באמצעות הכפתור התחתון של צרו דף חדש.
היסטוריה – תיעוד כל הגרסאות של עריכת הדף.

3 הכפתורים השמאליים מאפשרים ניהול ומעקב אחרי הפעילות בויקי:

תוכן עניינים – מוצג במסך שלפנינו . מציג את מבנה הויקי עם מידע על כל דף.
שינויים בויקי – תיעוד כל הפעילות של הויקי , לפי סדר כרונולוגי.
השתתפות לפי משתמש – דיווח פעילות לפי משתמשים עם אפשרות למתן ציון לכל סטודנט.

 

דוגמאות ושימושים פדגוגיים לפעילות וויקי:

 • מחברת סיכומי הרצאות קבוצתיות או מחקרים.
 • לחברי סגל המתכננים תכנית יום עבודה או פגישת עבודה.
 • חיבור ספר מקוון על ידי שיתוף פעולה בין התלמידים, בנושא שהוגדר על ידי המורה שלהם.
 • כתיבת סיפורים או שירה משותפים, כאשר כל משתתף כותב שורה או פסוק.
 • כיומן אישי להערות או למידה חוזרת. (שימוש בוויקי אישי)
 • jordan retro 11
 • Jordan Retro 13
 • Jordan Retro 4
 • retro 11 jordans
 • Jordan Retro 11 Sale
 • Jordan Retro 13 For Sale
 • Cheap Jordan Retro 4
 • retro 11 jordans for sale