«

»

Nov 03

משבצות מידע כללי לקורס

משבצות מידע כללי לקורס

בפרסום זה נסקור משבצות המספקות מידע מעודכן אודות המתרחש בקורס:

המשבצות:

חדשות אחרונות

אירועים קרבים 

פעילות אחרונה

פעילויות

חדשות אחרונות

המשבצת מציגה את ההודעה האחרונה שנשלחה לסטודנטים מלוח המודעות.
הוספת נושא חדש – פותח הודעה חדשה, אותה ניתן לשלוח ישירות מכאן.
נושאים ישנים יותר לדיון – מציג את כל הלוח המודעות

אירועים קרבים

משבצת זו מציגה את האירועים הצפויים להתקיים בקורס, כולל מועד הגשת מטלה נדרש.

בלחיצה על תצוגת לוח שנה ניתן להציג את לוח השנה המציג את האירועים הקרובים, לעדכן אירוע חדש ולייצא את הלוח (ל outlook) .

בעת הוספת אירוע חדש מתקבל המסך הבא

פעילות אחרונה

משבצת זו מציגה את הפעילות האחרונה שהתרחשה בקורס.

ניתן להפעיל מסנן ולהגדיר את המידע שמעוניינים בהצגת פעילות אחרונה ביחד למשתתף מסוים, פעילות מסוימת או טווח התארייכים.

פעילויות

המשבצת מציגה את כל סוגי הפעילויות (של המוודל) המתקיימות בקורס.
בלחיצה על שם של פעילות יציג את כל הפעילויות מסוג זה ויאפשר גישה אליהן.

לדוגמא: בלחיצה על משאבים נקבל את רשימת המשאבים לקורס, עם קישור לכל אחד מהם

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale