«

»

Nov 02

סביבה אישית MY

סביבה אישית  My home

ה My הוא דף בית אישי למשתמש ובו  מידע אישי מכל הקורסים שלו.

עמוד ה My מציג במרכז העמוד את המשבצת סקירה כללית לקורס. זו סקירה של הקורסים של המשתמש ובכל קורס מטלות הממתינות לבדיקה, הודעות שלא נקראו בפורום ופעילויות מיוחדות.

כתובת דף  My home  היא כתובת המוודל של הארגון ותוספת  my/ למשל online.college.ac.il/my .
הסביבה מוגדרת ברמה הארגונית, אם הארגון מאפשר תראו את הכפתור עריכת עמוד בפינה השמאלית העליונה ואז ניתן להוסיף משבצות לפי בחירה שלכם.

דוגמא לדף MY

 

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale