«

»

Oct 30

הגדרת שיתוף וחידושים בפורום NG (קבוצת־דיון ForumNG)

פורום NG

 

פורום NG מאפשר שיפורים רבים ביחס לפורום הרגיל:

שיפורים ברמת הפורום

הגבלת התאריכים בהם ניתן להוסיף פרסומים, כאשר הפורום פתוח לקריאה מעבר לתאריכים אלו.

הסרת דיונים ישנים , לפי מספר חודשים מבוקש והעברתם לארכיון או מחיקה לצמיתות.

אפשרות לשיתוף קבוצת־דיון זו באמצעות קוד זיהוי .קבוצות דיון חדשות יוכלו להיות מקושרות לקבוצת דיון זו על בסיס קוד הזיהוי.

שיפורים ברמת הדיון

טווח תאריכים לתצוגה של הדיון,
נעילת הדיון,
העתקת הדיון לפורום אחר ,
איחוד הדיון עם דיון אחר
שמירת הדיון כטיוטה

דיון דביק – דיון שיוגדר כדביק יופיע בראש הרשימה גם את נוספו דיונים אחריו.

הגדרות הפורום

יש לבחור באפשרות הוספת קבוצת דיון (פורום NG ) מרשימת הפעילויות

הגבלת פרסומים – בטווח תאריכים זה ניתן יהיה להוסיף פרסומים ותגובות ולאחריו הפורום ישאר לקריאה בלבד.

הסרת דיונים ישנים – ניתן להגדיר שלאחר X חודשים יוסרו דיונים ישנים וימחקו או יעבור לארכיון.

הגדרות רכיב כלליות – קוד יחודי. פה מגדירים קוד כדי לשתף בהמשך את הפורום בקורס או מיקום נוסף.

שיתוף קבוצת דיון באמצעות קוד זיהוי – הגדרה זו תאפשר לשתף עם פורום נוסף המוגדר כשיתופי.  (בשלב זה, האפשרות ליצירת קבוצת דיון משותפת זמינה רק למנהלי מערכת. אך קבוצת דיון אשר שותפה ניתנת להצגה על ידי מרצה בקורסים שלהם כאשר מזינים את קוד הזיהוי של קבוצת הדיון המקורי. אותו ניתן לקבל ממנהל(ת) המערכת)

 המסך הראשי של הפורום

במסך זה ניתן להוסיף דיון חדש,
להחליט על סוג הדיון
או להירשם כמנוי לקבלת מייל לכל עדכון בפורום.

מסך הדיון

מאפשר להגביל את תקופת הצגת הדיון,
מאפשר להגדיר את הדיון כדביק
מאפשר לשמור את הדיון כטיוטה.

מתן ציון לתלמידים

ברכיב הפורום NG, קיימים שני מצבי ציונים: (1) דרוגים (2) מתן ציון כולל.

1. במצב “דרוגים”, מורה (או בהתאם להרשאה גם תלמידים) יכול לדרג פרסומים (דיונים או תגובות) של תלמידים בקבוצת־הדיון. הניקוד המסכם בקבוצת־הדיון יחושב על בסיס מנגנון שקלול אותו יגדיר המורה (ממוצע, סיכום, גבוה ביותר, נמוך ביותר…)

הערה 1: כאשר בוחרים ב”מדרגת הערכה” בין 1 ל 5, מנגנון הדרוגים החזותי מוצג כ”כוכבים” במקום מספרים.

הערה 2: ניתן להשתמש בדרוג “פנימי” (שאינו מוצג כציון סופי עבור הפעילות בגליון הציונים של הקורס) כאשר בוחרים “ללא ציון” בהגדרת ה”ציון”.

2. במצב “מתן ציון כולל”, מורה סוקר בעמוד “צפיה בפרסומיי משתמש (+ מתן ציונים)” את כל הפרסומים של התלמידים ונדרש להזין ציון אחד כולל, לכל תלמיד. (כפתור “צפיה בפרסומיי משתמש (+ מתן ציונים)” זמין בעמוד הראשי של הפעילות)

יש לוודא שמנגנון הדרוג אינו פעיל. ולהשתמש במנגנון “ציון או מדרגת־הערכה” אשר מצוי בקטגוריה “חישוב ציון מסכם”.

קישורים למידע נוסף

http://www.somerandomthoughts.com/blog/2012/02/28/review-forumng-for-moodle-2/

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale