«

»

May 12

שאלת בחירה (סקר)

שאלת בחירה (סקר)

פעילות זו מאפשרת לסטודנטים להשתתף בסקר כתתי- ע”י בחירה מבין הערכים המוצגים ברשימה.

שימוש נוסף לפעילות זו – אפשרות להתחלק לקבוצות עבודה בכתה.

כדי להוסיף שאלת בחירה -יש להכנס להוספת פעילות

לבחור ברשימה שאלת בחירה

נפתח החלון הבא:

 

כל שדה עם כוכבית אדומה מחייב לכתוב בו טקסט.

יש להכניס את שם השאלה והנחיה לסטודנטים.

הגבלה

האם להגביל את מספר הסטודנטים היכולים לבחור בערכים המוצגים.

רלוונטי להגביל כאשר אנו משתמשים בשאלת הבחירה לצורך שיבוץ בקבוצות/תאריכים וכו’ ,
בעת מענה על סקר כמובן שלא שייך להגביל.

אפשרות 1, אפשרות 2…

– בשדה זה עלינו להכניס את הערכים אותם הגדרנו עבור הבחירה
ואם הגבלנו את מספר התשובות שניתן  לבחור, בשדה הגבלה נרשום את מספר התשובות האפשרי.

לפניכם דוגמא של שאלה על תכונות מנהיגות – ללא הגבלה של מספר תשובות אפשריות.

הסטודנט מקבל את המסך הבא –

עליו לבחור אחת האפשרויות , וללחוץ על כפתור שמור את הבחירה שלי

 

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale