«

»

Oct 27

מתן הרשאה לסטודנטים להעלאת תמונות למשאב “אלבום תמונות”

כבררת מחדל, משאב “אלבום התמונות” משמש את המורה בקורס להצגה של אוסף תמונות בפני התלמידים. לתלמידים ניתנת האפשרות להוסיף תגובות לאלבום התמונות.

כאשר מורה מעוניין לאפשר לתלמידים להעלות תמונות בעצמם, עליו לאפשר הרשאת העלאת תמונות לתפקיד “סטודנט” מתוך תפריט ניהול הגדרות המשאב, כפי שמתואר בתצלום המסך הבא:

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale