«

»

Oct 27

משבצת דוא”ל מהיר – לתקשורת מרצה עם מספר סטודנטים

תקשורת מרצה – מספר סטודנטים

מרצה יכול לתקשר עם סטודנט בודד, מספר סטודנטים או עם הקבוצה כולה באמצעות כלים הקיימים במוודל.

עם כל הקבוצה: באמצעות לוח מודעות  ופורומים.

עם סטודנט יחיד: באמצעות שליחת מסרים, משוב על מטלה.

עם מספר סטודנטים מתוך הקבוצה: באמצעות דואר מהיר

משבצת דואר מהיר

כאשר המרצה מעוניין לשלוח הודעה למספר סטודנטים בקורס עליו להשתמש במשבצת דואר מהיר.

מידע כללי על ניהול משבצות בדף משבצות “דביקות”.

ראשית עליו להוסיף משבצת

ואז לבחור את משבצת דואר מהיר

בתוך משבצת דואר מהיר יש לבחור בכתיבת דוא”ל חדש

נפתח חלון עם רשימת המשתתפים בקורס. יש להוסיף מצד שמאל לימין קבוצה או משתמשים בודדים (באמצעות מקש ה CTRL ניתן לבחור מספר משתמשים בודדים לא ברצף) הם עוברים לעמודה נמענים שנבחרו.

בהמשך המסך נוכל לכתוב את תוכן ההודעה שאנו מעוניינים לשלוח –

נושא – כותרת ההודעה. זהו שדה חובה. הודעה – הטקסט הרצוי ניתן לצרף קובץ למייל באמצעות מסך העלאת הקבצים (חץ כחול או הוספת קובץ).

קבלת העתק – בבחירת כן נקבל העתק של המייל שנשלח במייל שלנו.

לאחר שכתבנו את המייל יש ללחוץ על כפתור שליחת דוא”ל. המייל ישלח לכל הנמענים ברשימה.

שמירת טיוטה – עבור משלוח במועד מאוחר יותר.

 

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale