«

»

Oct 27

משבצות לניהול מטלות, ציונים, תוצאות בוחן

משבצות לניהול מטלות, ציונים, תוצאות בוחן


מידע כללי על ניהול משבצות בדף משבצות “דביקות”.

לרשות המרצה משבצות היכולות לסייע לו בבדיקת מטלות ומתן ציונים.

המשבצות הללו מארגנות את המידע למרצה מכל הקורסים שלו.

מטלות הממתינות לבדיקה

משבצת זו מציגה למרצה את כל הקורסים שלו עם מספר המטלות הממתינות לבדיקה

בלחיצה על ה + מימין נפתחות המטלות הממתינות עד רמת המשתמש

כאשר המרצה לוחץ על שם המשתמש נפתח חלון המטלה וניתן לקרוא את המטלה ולתת עליה ציון ומשוב מכאן

חלון המטלות הנפתח בלחיצה על שמות המשתמשים בכל מטלה

 

משבצת מתן ציונים כולל

במשבצת זו סקירה של מצב הגשות המטלה , כמה מטלות הוגשו, כמה נבדקו וכמה ממתינות לבדיקה, בכל הקורסים של המרצה.

בעת לחיצה על שורת נדרש ציון (הראשונה) נפתחת לנו בחלון מימין  רשימת המטלות שטרם נבדקו .

בלחיצה על מטלה בחלון מימין נפתח חלון משמאל המאפשר את בדיקת המטלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משבצת תוצאות הבוחן

במשבצת זו ניתן לפרסם מידע אודות תוצאות בוחן בקורס. ניתן להציג את X הציונים הגבוהים ביותר כדי לשבח תלמידים.
יש לחשוב האם מציגים תוצאות עם שמות הסטודנטים, ת.ז. בלבד או אנונימי

לאחר פתיחת המשבצת צריך להיכנס למצב עריכה שלה.
יש לבחור את הבוחן את תוצאותיו מעוניינים להציג ואז להגדיר אילו תוצאות נרצה להציג.

 

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale