«

»

Oct 26

משבצת תוכן מעוצב

משבצת תוכן מעוצב

מידע כללי על ניהול משבצות בדף משבצות “דביקות”.

באמצעות משבצת תוכן מעוצב ניתן להעשיר את הקורס בתכנים נוספים על אלו המופיעים באזור המרכזי. ניתן להעלות למשבצת תוכן מעוצב כל מידע שרוצים להדגיש, לרענן מידי פעם, מידע שאינו ממש בתכני הלימוד, קישורים נבחרים ועוד.

משבצת תוכן מעוצב מאפשרת להוסיף כל מידע שניתן להוסיף בעורך תוכן: טקסטים, תמונות קישורים וכו’.
יש לשים לב למגבלת גודל המשבצת ולא להכניס מידע רב מדי.

כדי לערוך את תוכן המשבצת יש ללחוץ על כפתור העריכה (גלגל שיניים)

מתקבל מסך העריכה , כעת ניתן לעדכן תכנים בעורך התוכן. למידע נוסף על עריכת תכנים בעורך התוכן.

לאחר מכן יש להתייחס למיקום המשבצת – האם תופיע מימין או משמאל, ומה סדר הופעתה ביחד למשבצות אחרות.

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale