«

»

Oct 20

משבצות “דביקות”

 משבצות “דביקות” (blocks)

משבצות דביקות מאפשרות לנו להוסיף מידע מימין ומשמאל לעמודה המרכזית של תוכן הקורס.

במערכת סדרה גדולה של משבצות שניתן לעשות בהן שימוש – בהן משבצות ניהול, מידע, דיווחים, ועוד.

מבט על שימוש במשבצות בקורס – מודגמתבעמודה השמאלית

 

מרצה יכול להוסיף משבצות לקורס שלו כאשר הוא נמצא במצב עריכה.

מיקום האפשרות להוספת משבצת – מתחת לתפריט הגדרות בימין.

כאשר מרצה מוסיף משבצת נפתחת הרשימה הבאה, יש לבחור את אחת המשבצות.

לכל משבצת שדות והגדרות מותאמות לפעילות שלה. סרגל העריכה משותף לכל המשבצות.

סרגל עריכה של משבצת – מאפשר לבצע פעולות על המשבצת.

X – מחיקת המשבצת מהקורס. עין – הסתרה של המשבצת.

גלגל שיניים -עריכה. כאשר לוחצים על כפתור עריכה קיימת התייחסות למיקומה של המשבצת.

הצגת המשבצת בעמוד מסוג– האם תציג בעמוד הראשי של הקורס, בעמוד אחר, או בכל העמודים בקורס.
איזור ברירת המחדל – מימין או משמאל לאזור התוכן
ברירת המחדל למיקום – סדר הופעת המשבצות, מסודרות באופן מספרי למעלה למטה

מאפייני תצוגת המשבצת בעמוד זה

תצוגה – זמין או מוסתר
איזור – ימין או שמאל
מיקום – מספרי כנ”ל

 

6 pings

 1. משבצות – ניהול משתמשים » לגעת ב-Moodle

  […] מידע כללי על ניהול משבצות בפוסט משבצות "דביקות" […]

 2. משבצת תוכן מעוצב » לגעת ב-Moodle

  […] מידע כללי על ניהול משבצות בדף משבצות "דביקות". […]

 3. העתקת פריטי תוכן בין קורסים – משבצת שיתוף פעילויות ומשאבים » לגעת ב-Moodle

  […] « משבצות "דביקות" ומשבצת תוכן מעוצב […]

 4. תקשורת מרצה – מספר סטודנטים באמצעות משבצת דואר מהיר » לגעת ב-Moodle

  […] מידע כללי על ניהול משבצות בדף משבצות "דביקות". […]

 5. משבצת דוא"ל מהיר – לתקשורת מרצה עם מספר סטודנטים » לגעת ב-Moodle

  […] מידע כללי על ניהול משבצות בדף משבצות "דביקות". […]

 6. משבצות לניהול מטלות, ציונים, תוצאות בוחן » לגעת ב-Moodle

  […] מידע כללי על ניהול משבצות בדף משבצות "דביקות". […]

Comments have been disabled.

 • jordan retro 11
 • Jordan Retro 13
 • Jordan Retro 4
 • retro 11 jordans
 • Jordan Retro 11 Sale
 • Jordan Retro 13 For Sale
 • Cheap Jordan Retro 4
 • retro 11 jordans for sale