«

»

Oct 16

הוספת מסגרת לכל התאים בטבלה

במצבים מסויימים, כאשר מעתיקים טבלה ממקור חיצוני או כאשר יוצרים אותה בתוך מערכת המוודל ללא מסגרות או קווים מפרידים ברורים בין העמודות והשורות. ניתן להוסיף את המסגרת והקווים המפרידים באופן ידני. להלן הסבר כיצד…

 

1. כאשר הסמן של העכבר מצוי בתוך אחד מתאי הטבלה, יש להקליק על הכפתור הימני שלו לשם קבלת תפריט אפשרויות. (ראו תמונה מצורפת)

2. יש לבחור “תא” ואז לבחור “תכונות תא בטבלה”

3. כעת, במסך החדש, יש לבחור ב”מתקדם”:

4. ואז לבחור צבע (יש להקליק על משבצת בחירת הצבע. ורצוי לבחור צבע כהה. לדוגמה שחור)

5. יש להקליק על “עדכון תא נוכחי” (מעל כפתור ה”ביטול”) ולבחור מהרשימה “עדכון כל התאים בטבלה” (ראו תמונה מצורפת):

6. לסיום יש לבחור בכפתור “עדכון”.

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale