Category Archive: משבצות

Nov 03

משבצות מידע כללי לקורס

משבצות מידע כללי לקורס בפרסום זה נסקור משבצות המספקות מידע מעודכן אודות המתרחש בקורס: המשבצות: חדשות אחרונות אירועים קרבים  פעילות אחרונה פעילויות חדשות אחרונות המשבצת מציגה את ההודעה האחרונה שנשלחה לסטודנטים מלוח המודעות. הוספת נושא חדש – פותח הודעה חדשה, אותה ניתן לשלוח ישירות מכאן. נושאים ישנים יותר לדיון – מציג את כל הלוח המודעות אירועים …

Continue reading »

Nov 02

משבצות המציגות מידע מתכני הלימוד בקורס

משבצות המציגות מידע מתכני הלימוד בקורס המשבצות: חיפוש בפורומים מונח אקראי מאגרון המונחים חיפוש בפורומים משבצת זו מאפשרת חיפוש בכל הפורומים בקורס. תוצאת החיפוש תציג את הדיון בו מופיעה מילת החיפוש. מונח אקראי מאגרון המונחים משבצת זו מציגה מושג עם הפירוש שהגדירו עבורו מתוך אגרון המונחים. משבצת זו מאפשרת ללמוד מושגים תוך כדי צפייה בקורס. …

Continue reading »

Oct 27

משבצות לניהול מטלות, ציונים, תוצאות בוחן

משבצות לניהול מטלות, ציונים, תוצאות בוחן מידע כללי על ניהול משבצות בדף משבצות “דביקות”. לרשות המרצה משבצות היכולות לסייע לו בבדיקת מטלות ומתן ציונים. המשבצות הללו מארגנות את המידע למרצה מכל הקורסים שלו. מטלות הממתינות לבדיקה משבצת זו מציגה למרצה את כל הקורסים שלו עם מספר המטלות הממתינות לבדיקה בלחיצה על ה + מימין נפתחות המטלות הממתינות …

Continue reading »

Oct 27

משבצת דוא”ל מהיר – לתקשורת מרצה עם מספר סטודנטים

תקשורת מרצה – מספר סטודנטים מרצה יכול לתקשר עם סטודנט בודד, מספר סטודנטים או עם הקבוצה כולה באמצעות כלים הקיימים במוודל. עם כל הקבוצה: באמצעות לוח מודעות  ופורומים. עם סטודנט יחיד: באמצעות שליחת מסרים, משוב על מטלה. עם מספר סטודנטים מתוך הקבוצה: באמצעות דואר מהיר משבצת דואר מהיר כאשר המרצה מעוניין לשלוח הודעה למספר סטודנטים בקורס עליו להשתמש …

Continue reading »

Oct 26

משבצת תוכן מעוצב

משבצת תוכן מעוצב מידע כללי על ניהול משבצות בדף משבצות “דביקות”. באמצעות משבצת תוכן מעוצב ניתן להעשיר את הקורס בתכנים נוספים על אלו המופיעים באזור המרכזי. ניתן להעלות למשבצת תוכן מעוצב כל מידע שרוצים להדגיש, לרענן מידי פעם, מידע שאינו ממש בתכני הלימוד, קישורים נבחרים ועוד. משבצת תוכן מעוצב מאפשרת להוסיף כל מידע שניתן להוסיף בעורך …

Continue reading »

Oct 26

משבצות – ניהול משתמשים ומסרים

משבצות – ניהול משתמשים ומסרים מידע כללי על ניהול משבצות בדף משבצות “דביקות”. קיימות מספר משבצות הקשורות לניהול משתמשים, מרצה יכול להוסיף אותן לקורסים לפי הצורך. משבצת משתתפים מציגה את רשימת המשתתפים בקורס, במיקום שאנו נבחר משבצת כל המשתמשים מאפשרת לנו חיפוש מהיר של שמות המשתתפים בקורס ע”י לחיצה על אות ראשונה של השם או כתיבת …

Continue reading »

Oct 21

משבצת שיתוף פעילויות ומשאבים – להעתקת פריטי תוכן בין קורסים

משבצת שיתוף פעילויות ומשאבים – להעתקת פריטי תוכן בין קורסים מידע כללי על ניהול משבצות בדף משבצות “דביקות”.   מרצה יכול להעתיק פרטי תוכן מקורס לקורס , בין הקורסים שלו. כדי לבצע את העתקה יש להפעיל עריכה ולהוסיף לקורס משבצת תוכן בשם שיתוף פעילויות ומשאבים. יש להוסיף פעם אחת את המשבצת לקורס. האפשרות להוספת משבצת …

Continue reading »

Oct 20

משבצות “דביקות”

 משבצות “דביקות” (blocks) משבצות דביקות מאפשרות לנו להוסיף מידע מימין ומשמאל לעמודה המרכזית של תוכן הקורס. במערכת סדרה גדולה של משבצות שניתן לעשות בהן שימוש – בהן משבצות ניהול, מידע, דיווחים, ועוד. מבט על שימוש במשבצות בקורס – מודגמתבעמודה השמאלית   מרצה יכול להוסיף משבצות לקורס שלו כאשר הוא נמצא במצב עריכה. מיקום האפשרות להוספת משבצת – מתחת …

Continue reading »

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale