Category Archive: עורך מובנה

Oct 16

הוספת מסגרת לכל התאים בטבלה

במצבים מסויימים, כאשר מעתיקים טבלה ממקור חיצוני או כאשר יוצרים אותה בתוך מערכת המוודל ללא מסגרות או קווים מפרידים ברורים בין העמודות והשורות. ניתן להוסיף את המסגרת והקווים המפרידים באופן ידני. להלן הסבר כיצד…   1. כאשר הסמן של העכבר מצוי בתוך אחד מתאי הטבלה, יש להקליק על הכפתור הימני שלו לשם קבלת תפריט אפשרויות. …

Continue reading »

Aug 18

עורך התוכן

עורך התוכן עורך התוכן מאפשר לנו לכתוב תכנים ולהעלות מדיה בכל מקום בו מעוניינים להוסיף תוכן או פעילות. עורך התוכן מופיע במקומות רבים בקורס : בתקציר של יחידות הלימוד ובפסקה מעוצבת על המסך, בדפי תוכן שאנו יוצרים בקורס, בהגדרת פעילות כמטלה, פורום או בלוג. בכל מקום בו אנו מקבלים עורך תוכן אנו כותבים את התכנים בחלון …

Continue reading »

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale