Category Archive: אגרון מונחים ומשחקים

פעילות אגרון מונחים

Nov 02

משבצות המציגות מידע מתכני הלימוד בקורס

משבצות המציגות מידע מתכני הלימוד בקורס המשבצות: חיפוש בפורומים מונח אקראי מאגרון המונחים חיפוש בפורומים משבצת זו מאפשרת חיפוש בכל הפורומים בקורס. תוצאת החיפוש תציג את הדיון בו מופיעה מילת החיפוש. מונח אקראי מאגרון המונחים משבצת זו מציגה מושג עם הפירוש שהגדירו עבורו מתוך אגרון המונחים. משבצת זו מאפשרת ללמוד מושגים תוך כדי צפייה בקורס. …

Continue reading »

Jul 13

אגרון מונחים

אגרון מונחים אגרון מונחים מאפשר לנו להגדיר מונחים בתחום הנלמד, בדומה למילון מורחב. ניתן לפעול באגרון בכמה דרכים – המרצה מעדכן את המונחים והסטודנטים נדרשים ללמוד אותם, או שהמרצה נותן לתלמידים לכתוב  ו/או לערוך את ההגדרות. אפשר להרחיב את תחומי הפעילות של האגרון ולהשתמש בו ליצירת מידע מורחב על פריטים (בדומה לפריט תוכן בויקיפדיה ), לשימוש …

Continue reading »

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale