Category Archive: תפקידים והרשאות

Oct 27

מתן הרשאה לסטודנטים להעלאת תמונות למשאב “אלבום תמונות”

כבררת מחדל, משאב “אלבום התמונות” משמש את המורה בקורס להצגה של אוסף תמונות בפני התלמידים. לתלמידים ניתנת האפשרות להוסיף תגובות לאלבום התמונות. כאשר מורה מעוניין לאפשר לתלמידים להעלות תמונות בעצמם, עליו לאפשר הרשאת העלאת תמונות לתפקיד “סטודנט” מתוך תפריט ניהול הגדרות המשאב, כפי שמתואר בתצלום המסך הבא:

Jul 31

הוספת תפקיד (עוזר הוראה, סטודנט חדש)

הוספת תפקיד (עוזר הוראה, סטודנט חדש) המוודל מאפשר לתפקד במספר תפקידים , ברמת הקורס קיימים התפקידים הבאים: מורה, עוזר הוראה, סטודנט, אורח. מורה – יכול לעשות כל פעולת הוספה, עריכה שינוי או מחיקה בקורס הן לתכנים והן מול המשתמשים. מורה רואה את כל המידע שסטודנטים מגישים, נותן ציון ויכול לערוך/למחוק מידע של סטודנטים. סטודנט – יכול …

Continue reading »

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale