Category Archive: כלים לשיתוף ו/או אינטרקציה בכתה

ויקי תוצר משותף, מפת חשיבה, דירוג נושאים, כתיבה שיתופית

Feb 23

שיתוף פעילות או קורס בעזרת מנגנון “כלי חיצוני” LTI עם קורס חיצוני

מידע נוסף מידע אודות תקן LTI : ארגון התקינה הבינלאומי IMS GLOBAL (אשר יצר את התקן) מאגר יישומים (כלי WEB2) אותם ניתן לשלב בקורס מוודל בעזרת פעילות “כלי חיצוני LTI” הגדרות פעילות “כלי חיצוני LTI” (באנגלית) סרטון הדרכה: הגדרות כלים חיצוניים על ידי מנהל המערכת, מבעוד מועד, עבור מורים.

Nov 04

ויקי תוצר משותף

ויקי תוצר משותף ויקי תוצר משותף מאפשר להוסיף ולערוך דפים באופן שיתופי.  בויקי ניתן לאפשר עריכה שיתופית על אותו דף (אך לא באותו זמן) או לחילופין להגדיר אוסף דפים וכל משתמש יערוך את הדף שלו בו זמנית. כל משתמש יכול להוסיף דפים, לשנות כל תוכן שנכתב בדף כלשהו או להעיר עליו. בויקי נשמרת ההיסטוריה של העריכה כך …

Continue reading »

Jul 10

דירוג נושאים

דירוג נושאים פעילות דירוג נושאים מאפשרת למורה ליצור אינטרקציה בזמן השיעור. המורה מעלה שאלה או נושא עליו על התלמידים לכתוב היגד. ההיגד יכול להיות שם של מישהו, דעה, עמדה, רעיון – לפי שאלת המורה. התלמידים צופים בהיגדים של חבריהם ומסמנים Like להיגד שהם הכי מתחברים אליו, בצורה דינמית כל ההיגדים מקבלים את מספר הלייקים ומסתדרים …

Continue reading »

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale