Category Archive: בחנים

Jan 11

יצירת שאלות מסוגים שונים

מצורפים שני קישורים לקבצי הדרכה אשר נוצרו על ידי דר’ שולי קוצר – מנהלת צוות מערכות למידה מקוונות במכון דוידסון (מכון ויצמן למדע). קישורים מפנים לחוברות הדרכה בנושא יצירה של שאלות מסוגים שונים במערכת מוודל 2+. (תודה רבה על השיתוף!!!)   קישורים להורדת המדריכים: הדרכה ודוגמאות ליצירה של שאלות Questions במערכת מוודל 2+ (מסמך PDF) מסמך …

Continue reading »

Jul 31

דו”ח התוצאות של בוחן

דו”ח התוצאות של הבוחן כדי לצפות בתוצאות יש לעמוד בתוך הבוחן ואז נפתח מימין תפריט מתואם. בתחתית תפריט ניווט מופיע תוצאות התוצאות נוצרות בזמן אמיתי וניתן לצפות בהן מיידית.   כאשר נלחץ על הביטוי תוצאות נקבל את החלון הבא ובו  אפשרויות לדיווחים של תוצאות המבחן: ציונים – מידע על ציוני הסטודנט , תזמון המבחן ומיפוי התשובות …

Continue reading »

Jul 31

ניהול בוחן והתאמה אישית

 ניהול בוחן והתאמה אישית במוודל 2 תפריט ההגדרות דינמי ומשתנה בהתאם לפעילות בה אנו עומדים. כאשר נעמוד על בוחן נפתח לנו תפריט מותאם לניהול הבוחן. בתפריט ניהול הבוחן אפשרות לתצוגה מקדימה של הבוחן וגישה ל-3 שלבי יצירת הבוחן, בכל שלב ניתן לעשות שינוי באם המבחן לא התחיל. לאחר שסטודנטים התחילו לעבוד על המבחן לא ניתן …

Continue reading »

Jul 16

עריכת בוחן

עריכת בוחן עריכת בוחן הוא השלב ה-3 ביצירת בוחן.  עריכת בוחן מאפשר לנו לבחור את השאלות שאנו מעוניינים להשתמש בהן ממאגר השאלות , לסדר את השאלות בדפים,  לתת משקל לכל שאלה. ניתן לבחור שאלות ספציפיות או שאלות אקראיות מתוך קטגוריה. לאחר שיצרנו את הבוחן והגדרנו אותו עלינו ללחוץ על שם הבוחן בדף הראשי של הקורס. …

Continue reading »

Jul 16

יצירה והגדרת בוחן

יצירה והגדרת בוחן מומלץ לצפות קודם בתדריך בוחן במוודל -הסבר כללי. כאשר מגדירים בוחן יש לשייך אליו שאלות ממאגר השאלות בשלב העריכה (שלב 3) . בשלב זה אנו יוצרים את הבוחן ומגדירים את אופן התנהגותו. כדי ליצור בוחן יש לבחור מתפריט הוספת משאבים ופעילויות ב-הוסף בוחן. מתקבל מסך עם הגדרות המתייחסות לניהול המבחן. שם : יש לתת …

Continue reading »

Jun 11

בוחן (מבחן) במוודל – הסבר כללי

 בוחן במוודל  פעילות מסוג בוחן יכולה לשמש למטרות תרגול, מבדק, מבחן -בכתה, בבית, בזמן מוגדר, בטווח זמן רחב, מאפשרת ניהול של כמה נסיונות מענה או אחד, עשירה בואריאציות ויכולה לשרת דרכי למידה והערכה מגוונות.  בבוחן במוודל מוגדרות שאלות שניתן לבדוק באופן אוטומטי. הבוחן לא מיועד לשאלות פתוחות (למרות שניתן לשלב שאלות פתוחות ולבדוק אותן ידנית) .   יש מבחר …

Continue reading »

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale