Category Archive: תקשורת מרצה – סטודנטים

Nov 03

משבצות מידע כללי לקורס

משבצות מידע כללי לקורס בפרסום זה נסקור משבצות המספקות מידע מעודכן אודות המתרחש בקורס: המשבצות: חדשות אחרונות אירועים קרבים  פעילות אחרונה פעילויות חדשות אחרונות המשבצת מציגה את ההודעה האחרונה שנשלחה לסטודנטים מלוח המודעות. הוספת נושא חדש – פותח הודעה חדשה, אותה ניתן לשלוח ישירות מכאן. נושאים ישנים יותר לדיון – מציג את כל הלוח המודעות אירועים …

Continue reading »

Oct 27

משבצת דוא”ל מהיר – לתקשורת מרצה עם מספר סטודנטים

תקשורת מרצה – מספר סטודנטים מרצה יכול לתקשר עם סטודנט בודד, מספר סטודנטים או עם הקבוצה כולה באמצעות כלים הקיימים במוודל. עם כל הקבוצה: באמצעות לוח מודעות  ופורומים. עם סטודנט יחיד: באמצעות שליחת מסרים, משוב על מטלה. עם מספר סטודנטים מתוך הקבוצה: באמצעות דואר מהיר משבצת דואר מהיר כאשר המרצה מעוניין לשלוח הודעה למספר סטודנטים בקורס עליו להשתמש …

Continue reading »

Sep 13

הוספת ארועים מלוח שנה חיצוני ללוח ארועים של הקורס

ניתן להוסיף ארועים ללוח השנה (האישי, הקבוצתי, הקורסי, המערכתי) מלוח שנה כלשהו (חיצוני למערכת המוודל) בשני אופנים: יצוא הארועים מתוך לוח השנה לקובץ מסוג: “ics.”  (תקן) ויבוא של הקובץ המכיל את הארועים ללוח השנה שלכם. הזנה של קישור (URL) ציבורי ללוח שנה הרצוי המצוי באינטרנט (למשל, מתוך השרות “גוגל לוח שנה”) אל תוך מנגנון ניהול …

Continue reading »

Jul 31

תקשורת מרצה – סטודנט יחיד באמצעות מסרים ומשוב על מטלה

תקשורת מרצה – סטודנט יחיד מרצה יכול לתקשר עם סטודנט בודד, מספר סטודנטים או עם הקבוצה כולה באמצעות כלים הקיימים במוודל. עם כל הקבוצה: באמצעות לוח מודעות  ופורומים. עם סטודנט יחיד: באמצעות שליחת מסרים, משוב על מטלה. עם מספר סטודנטים מתוך הקבוצה: באמצעות דואר מהיר. תקשורת עם סטודנט יחיד באמצעות שליחת מסרים בתפריט הניווט לוחצים על משתתפים, מקבלים …

Continue reading »

Jul 10

תקשורת מרצה – כתה באמצעות לוח מודעות ופורום

תקשורת של מרצה – כתה   מרצה יכול לתקשר עם סטודנט בודד, מספר סטודנטים או עם הקבוצה כולה באמצעות כלים הקיימים במוודל. עם כל הקבוצה: באמצעות לוח מודעות  ופורומים. עם סטודנט יחיד: באמצעות שליחת מסרים, משוב על מטלה. עם מספר סטודנטים מתוך הקבוצה: באמצעות דואר מהיר   לוח מודעות בלוח מודעות המרצה יכול לפרסם הודעה לכל התלמידים …

Continue reading »

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale