Category Archive: הגדרות כלליות

הגדרות הרלוונטיות לכל הפעילויות

Nov 02

סביבה אישית MY

סביבה אישית  My home ה My הוא דף בית אישי למשתמש ובו  מידע אישי מכל הקורסים שלו. עמוד ה My מציג במרכז העמוד את המשבצת סקירה כללית לקורס. זו סקירה של הקורסים של המשתמש ובכל קורס מטלות הממתינות לבדיקה, הודעות שלא נקראו בפורום ופעילויות מיוחדות. כתובת דף  My home  היא כתובת המוודל של הארגון ותוספת  my/ למשל online.college.ac.il/my . הסביבה …

Continue reading »

Oct 27

יבוא מידע מקורס לקורס

יבוא מידע מקורס לקורס מרצה יכול להעתיק תוכן של קורס שלו או חלק ממנו לקורס אחר באמצעות יבוא. באם נהיה מעוניינים להעביר פריטי תוכן בודדים – ניתן להשתמש במשבצת שיתוף פעילויות ומשאבים. התהליך יותר קצר וקל. באם מרצה מעוניין בתכנים של מרצה אחר – אינו יכול לבצע בעצמו וצריך להיעזר באדמיניסטרטור של הארגון.     יש להיות בקורס …

Continue reading »

Jul 21

יבוא קורסים ממוודל 1.9

יבוא קורסים ממוודל 1.9 ניתן לייבא קורסים מגרסה 1.9 באופן הבא רק אם הם נמצאים במערכת של מופ”ת.  בתפריט הגדרות מימין יש לבחור בשחזור. מתקבל המסך הבא: לוחצים על כפתור בחירת קובץ נפתח החלון הבא: יש לבחור באפשרות  Moodle 1.9 import  (בשורה התחתונה, מודגשת) יש לבחור את השנה ממנה אנו מעוניינים לייבא ואז את הקורס בוחרים …

Continue reading »

Jul 10

הצגת והסתרת מידע בקורס

 הצגת והסתרת מידע בקורס הסתרת הקורס קורס יכול להיות מוגדר כמוסתר בעוד המרצה עורך אותו ולאחר מכן לפתוח אותו לתצוגה. הגדרת זמינות של הקורס נמצאת תחת הגדרות הקורס בתפריט הגדרות. בשדה זמינות יש לבחור בין 2 מצבים : קורס זה זמין לסטודנטים  או    קורס זה אינו זמין לסטודנטים. הסתרת יחידת לימוד אם מרצה מעוניין להציג בכל …

Continue reading »

Jul 06

עריכת הגדרות קורס

 עריכת הגדרות קורס הגדרות של הקורס אותן ניתן לערוך , או להגדיר בעת פתיחת קורס. בהרבה ארגונים תהליך פתיחת הקורס ונתוני שם הקורס מתבצעים באופן אוטומטי בסנכרון עם תכנת המנהל.  במקרים כאלו אין לשנות את שם הקורס.   קטגוריה – בד”כ מוגדר ברמה הארגונית , לפי שנת הלימודים, בית הספר וכו’ .   שם מלא  – השם …

Continue reading »

Jul 06

ניווט ותפריטים במוודל 2.4

 ניווט ותפריטים במוודל 2.4 למוודל תצוגות שונות , כאשר בד”כ מרכז הדף יופיע אזור התוכן ובצדדים יופיעו תפריטים ומשבצות. תפריטים -יש 2 תפריטים מרכזיים – תפריט ניווט והגדרות.   משבצות – אזורים נוספים בהן ניתן להעלות מידע נוסף הקשור לתכני הקורס והתנהלותו.   שביל ניווט מימין למעלה – שביל הניווט המציג את מיקומנו בסביבת הקורסים שלנו …

Continue reading »

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale