Category Archive: מאגר שאלות לבחנים

כיצד לעבוד עם מבחנים אוטומטיים

Jan 11

יצירת שאלות מסוגים שונים

מצורפים שני קישורים לקבצי הדרכה אשר נוצרו על ידי דר’ שולי קוצר – מנהלת צוות מערכות למידה מקוונות במכון דוידסון (מכון ויצמן למדע). קישורים מפנים לחוברות הדרכה בנושא יצירה של שאלות מסוגים שונים במערכת מוודל 2+. (תודה רבה על השיתוף!!!)   קישורים להורדת המדריכים: הדרכה ודוגמאות ליצירה של שאלות Questions במערכת מוודל 2+ (מסמך PDF) מסמך …

Continue reading »

Jul 31

יבוא שאלות מ-word למאגר השאלות

יבוא שאלות מ-word למאגר השאלות כאשר השאלות שלנו כבר כתובות בקובץ word ניתן לייבא את כל השאלות באופן אוטומטי למוודל. עלינו לערוך את השאלות לפי מינוחים מיוחדים, להעתיק את הטקסט ל Notepad כקובץ טקסט בפורמט UTF-8  ואז להעלות את הקובץ שייבא את כל השאלות למאגר השאלות. יבוא של שאלות מ word  מתאים לשאלות מהסוג הבא: …

Continue reading »

Jun 27

שאלת התאמה

יצירת שאלה למאגר השאלות – שאלת התאמה בשאלת התאמה יש לבחור תשובה מהתשובות האפשרויות הנפתחות כתפריט נגלל . עלינו למלא את השדה שם השאלה – מיועד עבורנו לזיהוי השאלה במאגר וטקסט השאלה – הנחיה לסטודנט. ניקוד שאלה- המערכת נותנת נקודה אחת עבור כל תשובה (בשאלות המחייבות 5 תשובות הניקוד יהיה 5 ). את משקל השאלה בפועל נותנים …

Continue reading »

Jun 26

שאלת גרירה ושחרור לתוך מלל

יצירת שאלה למאגר השאלות – שאלת גרירה ושחרור לתוך מלל בשאלה זו ניתנת פסקה עם מילים חסרות, במקביל מוצגת רשימת מילים אותן יש לגרור למיקום הנכון  . שאלה זו מקבילה לשאלת “קלוז”.   עלינו למלא את השדה שם השאלה – מיועד עבורנו לזיהוי השאלה במאגר וטקסט השאלה – הפסקה בה יש להשלים את המילים החסרות.  כדי …

Continue reading »

Jun 26

שאלת מיון פריטים (בגרירה)

יצירת שאלה למאגר השאלות – שאלת מיון פריטים (בגרירה) שאלה זו דורשת מהסטודנט למיין פריטים לפי סדר מסוים ע”י גרירת הפריטים. מתאימה לשאלות אודות תהליכים, סדרות, שכבות וכל נושא בו יש משמעות לסדר הפריטים.   עלינו למלא את השדה שם השאלה – מיועד עבורנו לזיהוי השאלה במאגר וטקסט השאלה – הטקסט שיוצג לסטודנט בעת הצגת …

Continue reading »

Jun 26

שאלת נכון /לא נכון

יצירת שאלה למאגר השאלות – שאלת נכון /לא נכון התשובה הנכונה ממספר תשובות נתונות. עלינו למלא את השדה שם השאלה – מיועד עבורנו לזיהוי השאלה במאגר וטקסט השאלה – הטקסט שיוצג לסטודנט- עליו יש לענות האם נכון או לא נכון. ניקוד שאלה- המערכת נותנת נקודה אחת עבור כל תשובה (בשאלות המחייבות 5 תשובות הניקוד יהיה …

Continue reading »

Jun 26

שאלת OU תשובות מרובות

יצירת שאלה למאגר השאלות – שאלת OU תשובות מרובות בשאלת תשובות מרובות עלינו לבחור מספר תשובות נכונות מרשימת תשובות נתונות. עלינו למלא את השדה שם השאלה – מיועד עבורנו לזיהוי השאלה במאגר וטקסט השאלה – הטקסט שיוצג לסטודנט בעת הצגת השאלה.   ניקוד שאלה- המערכת נותנת נקודה אחת עבור כל תשובה (בשאלות המחייבות 5 תשובות הניקוד …

Continue reading »

Jun 26

שלום

יצירת שאלה למאגר השאלות – שאלת רב ברירה שאלת רב ברירה היא השאלה המוכרת לנו כ”אמריקאית” ובה עלינו לבחור את התשובה הנכונה ממספר תשובות נתונות. עלינו למלא את השדה שם השאלה – מיועד עבורנו לזיהוי השאלה במאגר וטקסט השאלה – הטקסט שיוצג לסטודנט בעת הצגת השאלה.     ניקוד שאלה- המערכת נותנת נקודה אחת עבור כל …

Continue reading »

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale