Category Archive: הערכה ומתן ציונים

דרכים להערכה ומתן ציונים

מטלה הנבדקת במחוון

מטלה הנבדקת במחוון  מוודל (Moodle) מאפשר לבנות מחוון ולבדוק באמצעותו את המטלה. במערכת 2 סוגי מחוונים – מחוון פשוט ומחוון . ניתן לשמור את המחוון כתבנית, לשימוש נוסף בהמשך. וגם לשתף מחוונים בין מרצים באותה מערכת מוודל.   בדיקת מטלה באמצעות מחוון פשוט ראשית, יש להגדיר בהגדרת מטלה את  שיטת מתן הציון נבחר בשמירת שינויים והצגתם ונקבל …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://moodle-handbook.macam.ac.il/?p=1102

משבצות לניהול מטלות, ציונים, תוצאות בוחן

משבצות לניהול מטלות, ציונים, תוצאות בוחן מידע כללי על ניהול משבצות בדף משבצות “דביקות”. לרשות המרצה משבצות היכולות לסייע לו בבדיקת מטלות ומתן ציונים. המשבצות הללו מארגנות את המידע למרצה מכל הקורסים שלו. מטלות הממתינות לבדיקה משבצת זו מציגה למרצה את כל הקורסים שלו עם מספר המטלות הממתינות לבדיקה בלחיצה על ה + מימין נפתחות המטלות הממתינות …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://moodle-handbook.macam.ac.il/?p=1069

דו”ח התוצאות של בוחן

דו”ח התוצאות של הבוחן כדי לצפות בתוצאות יש לעמוד בתוך הבוחן ואז נפתח מימין תפריט מתואם. בתחתית תפריט ניווט מופיע תוצאות התוצאות נוצרות בזמן אמיתי וניתן לצפות בהן מיידית.   כאשר נלחץ על הביטוי תוצאות נקבל את החלון הבא ובו  אפשרויות לדיווחים של תוצאות המבחן: ציונים – מידע על ציוני הסטודנט , תזמון המבחן ומיפוי התשובות …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://moodle-handbook.macam.ac.il/?p=813

למרצה – בדיקת מטלת הגשת קבצים

בדיקת מטלת הגשת קבצים – למרצה המוודל מאפשר למרצה לבדוק את כל המטלות בצורה נוחה, לעקוב בקלות אחרי ההגשה -מי הגיש ומי לא. ניתן להגדיר כי כל הגשה תעדכן את המרצה במייל או שהמרצה יגש בזמן שנוח לו לבדוק מטלות באופן מרוכז. בעת מתן ציון בתוך פעילות מטלות – הציון מתעדכן אוטומטית בגליון הציונים. מומלץ לבדוק מטלות בדפדפן …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://moodle-handbook.macam.ac.il/?p=268

הערכת הפעילות ומתן ציון לבלוג

ציונים בבלוג המרצה יכול לתת ציון על הפעילות בבלוג לסטודנט. הציון הוא על כל הפעילות ולא לכל פרסום. בעת פתיחת בלוג יש להגדיר אפשרות למתן ציון ומה הסקאלה – 10, 100 . כאשר מגדירים אפשרות לתת ציון לבלוג הפעילות הזו נכנסת לגליון ציונים.   כדי לתת ציון על המרצה ללחוץ על כפתור דו”ח  השתתפות לפי משתמש …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://moodle-handbook.macam.ac.il/?p=101

הערכת הפעילות ומתן ציון בפורום

דירוגים בפורום דירוגים בפורום מאפשרים למרצה לבצע הערכה על הפעילות של הסטודנט בפורום. במתן הציון אין הבחנה בין כתיבת פרסום חדש או תגובה. ההבחנה תתבצע ע”י המרצה. כמו כן יש לשים לב להבחנה בין הערכה איכותית להערכה כמותית באפשרויות הדירוג. כאשר מגדירים דירוג הפורום נכנס לדיון הציונים של הקורס. סוג צבירה ממוצע דירוגים –  כאשר המרצה רוצה להתייחס לאיכותי תכני …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://moodle-handbook.macam.ac.il/?p=56

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale