Category Archive: מאגרי משאבים

עבודה עם קבצים, קישורים, אלבום תמונות ועוד

Oct 27

יבוא מידע מקורס לקורס

יבוא מידע מקורס לקורס מרצה יכול להעתיק תוכן של קורס שלו או חלק ממנו לקורס אחר באמצעות יבוא. באם נהיה מעוניינים להעביר פריטי תוכן בודדים – ניתן להשתמש במשבצת שיתוף פעילויות ומשאבים. התהליך יותר קצר וקל. באם מרצה מעוניין בתכנים של מרצה אחר – אינו יכול לבצע בעצמו וצריך להיעזר באדמיניסטרטור של הארגון.     יש להיות בקורס …

Continue reading »

Oct 27

דף תוכן בחוצצים

דף תוכן בחוצצים   משאב מסוג דף תוכן בחוצצים מאפשר להציג מספר דפי תוכן כפריט תוכן אחד עם חוצצים. יכול לשמש לארגון מידע לפי פרקים או תת-יחידות, מתאים להגדרת מטלה או משימה בשלבים.       יש להוסיף מרשימת המשאבים דף תוכן בחוצצים. עלינו להגדיר את שם הדף והנחיה. לאחר מכן מתקבל לנו החוצץ ה-1 – …

Continue reading »

Oct 21

משבצת שיתוף פעילויות ומשאבים – להעתקת פריטי תוכן בין קורסים

משבצת שיתוף פעילויות ומשאבים – להעתקת פריטי תוכן בין קורסים מידע כללי על ניהול משבצות בדף משבצות “דביקות”.   מרצה יכול להעתיק פרטי תוכן מקורס לקורס , בין הקורסים שלו. כדי לבצע את העתקה יש להפעיל עריכה ולהוסיף לקורס משבצת תוכן בשם שיתוף פעילויות ומשאבים. יש להוסיף פעם אחת את המשבצת לקורס. האפשרות להוספת משבצת …

Continue reading »

Aug 18

העלאת סרטונים

העלאת סרטונים במחקרים  נמצא כי למידה רב חושית אפטיבית יותר. המוודל מאפשר שימוש במדיה ויזואלית ומולטימדיה בצורה קלה ויעילה. ניתן להמחיש נושאים רבים באמצעות סרטונים המשולבים בקורס. ניתן להעלות סרטונים לדפי תוכן, לפסקה על המסך, ובעצם -לכל מקום בו ניתן לערוך תוכן. את הסרטונים במוודל מעלים בשיטה הקרויה הטמעה embed -כלומר הצגת הסרטון מאתר חיצוני בתוך חלון הקורס שלנו כך שהסטודנט לא …

Continue reading »

Aug 18

עורך התוכן

עורך התוכן עורך התוכן מאפשר לנו לכתוב תכנים ולהעלות מדיה בכל מקום בו מעוניינים להוסיף תוכן או פעילות. עורך התוכן מופיע במקומות רבים בקורס : בתקציר של יחידות הלימוד ובפסקה מעוצבת על המסך, בדפי תוכן שאנו יוצרים בקורס, בהגדרת פעילות כמטלה, פורום או בלוג. בכל מקום בו אנו מקבלים עורך תוכן אנו כותבים את התכנים בחלון …

Continue reading »

Jul 14

יצירת ועריכת פסקה מעוצבת

יצירת ועריכת פסקה מעוצבת פסקה מעוצבת היא פסקה המופיעה על המסך . פסקת הפתיחה היא פסקה מעוצבת, בכל יחידת לימוד הכותרת היא פסקה מעוצבת. ניתן להוסיף פסקה מעוצבת בכל עת שמעוניינים להעביר מסר על המסך – כאשר התוכן משמעותי ורוצים להדגיש אותו, כאשר רוצים לתת הנחיה לסטודנט לפני פעילות , כאשר מעוניינים לתת הסבר או …

Continue reading »

Jul 11

העלאת תמונה לדף תוכן

העלאת תמונה לפסקה, דף תוכן או פעילות המוודל מאפשר לנו לעשות שימוש רב בתמונות וסרטונים. למידה רב חושית הופכת את הלמידה למשמעותית עבור התלמיד. תמונה ו/או סרטון יכולים להמחיש בצורה טובה נושאים רבים ולסייע לשיעור להיות יותר מעניין ורלוונטי. חשוב לשמור על מינון נכון של מדיה, לא להציף את הקורס ולעשות בה שימוש כאשר היא …

Continue reading »

Jul 07

העלאת קבצים לקורס -גם גרירה ותיקיית קבצים ב-Zip

העלאת קבצים לקורס כדי להעלות קבצים לקורס שלנו – בדרך הקלאסית הוספת משאב או פעילות נפתחת רשימה – בתחתית הרשימה כל המשאבים שניתן להעלות לקורס בוחרים בקובץ (עבור סוגי הקבצים הנפוצים – pdf, word,ppt ) הוספה     נפתח לנו החלון הבא: עלינו למלא את שדות החובה המסומנים בכוכבית אדומה שם הקובץ – רצוי שיהיה שם …

Continue reading »

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale