Category Archive: מוודל 27

סקירת השינויים והתוספות בגרסת מוודל 2.7

Sep 08

אפשרויות חדשות למטלה ב Moodle2.7

אפשרויות חדשות למטלה  ב Moodle2.7   למתחילים -כדאי לעבור על תדריכי המטלות הקיימים במערכת לפני שימוש בתדריך זה. הגדרות חדשות / שהשתנו : זמינות מועד הגשה סופי – באם לא מסומן V הסטודנט יוכל להגיש גם לאחר מועד ההגשה, עם ציון האיחור בימים. מומלץ לסמן שדה זה כפעיל ולתת בו תאריך הגשה סופי. סוגי מענה …

Continue reading »

Sep 08

מטלת PDF ב Moodle2.7

מטלת PDF ב Moodle2.7   מטלת PDF היא פעילות בין מרצה לסטודנט. יתרון העבודה על מטלת PDF היא באפשרות של מרצה להעיר על קובץ ההגשה מבלי לשמור אותו במחשב האישי שלו והעלאתו מחדש. המרצה יכול לפתוח את עורך ה PDF ולהעיר על גבי הטקסט. הסטודנט יכתוב את עבודתו באופן רגיל ב word וישמור את הקובץ …

Continue reading »

Sep 08

שינויי עריכה ב Moodle2.7

שינויי עריכה ומיקום ב Moodle2.7 סרגל העריכה סרגל העריכה של כל פריט תוכן הפך לתפריט מעתה רק סמן הגרירה ועט לשינוי השם נמצאים בשורת הפריט   כדי לבצע פעולות נוספות יש ללחוץ על החץ משמאל למילה עריכה, כל פעולות העריכה נשארו ללא שינוי  הגדרות בתצוגה מכווצת (מצומצמת) ההגדרות המשתייכות לכל דף תוכן או פעילות נמצאות בתצוגה מכווצת כברירת …

Continue reading »

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale