Category Archive: שאלת סקר

פעילות המאפשרת סקרים או חלוקה לקבוצות עבודה

May 12

שאלת בחירה (סקר) – הגדרות נוספות

שאלת בחירה (סקר) – פרסום תוצאות    המשך לפוסט – שאלת בחירה    פרסום התוצאות בעת הגדרת שאלת הסקר ניתן להחליט אם אנו מעוניינים להציג לסטודנטים את התוצאות         להלן האפשרויות להצגת תוצאות בעת ביצוע סקר המרצה יחליט על אחת מ-3 האפשרויות הראשונות, בהתאם לצורך. בעת שימוש בשאלת בחירה לצורך חלוקה לקבוצות נשתמש …

Continue reading »

May 12

שאלת בחירה (סקר)

שאלת בחירה (סקר) פעילות זו מאפשרת לסטודנטים להשתתף בסקר כתתי- ע”י בחירה מבין הערכים המוצגים ברשימה. שימוש נוסף לפעילות זו – אפשרות להתחלק לקבוצות עבודה בכתה. כדי להוסיף שאלת בחירה -יש להכנס להוספת פעילות לבחור ברשימה שאלת בחירה נפתח החלון הבא:   כל שדה עם כוכבית אדומה מחייב לכתוב בו טקסט. יש להכניס את שם השאלה …

Continue reading »

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale