Category Archive: כללי

Jan 25

יצוא תוכן פעילות ויקי מתוך מוודל 1.9 למוודל 2

Nov 02

סביבה אישית MY

סביבה אישית  My home ה My הוא דף בית אישי למשתמש ובו  מידע אישי מכל הקורסים שלו. עמוד ה My מציג במרכז העמוד את המשבצת סקירה כללית לקורס. זו סקירה של הקורסים של המשתמש ובכל קורס מטלות הממתינות לבדיקה, הודעות שלא נקראו בפורום ופעילויות מיוחדות. כתובת דף  My home  היא כתובת המוודל של הארגון ותוספת  my/ למשל online.college.ac.il/my . הסביבה …

Continue reading »

Oct 30

הגדרת שיתוף וחידושים בפורום NG (קבוצת־דיון ForumNG)

פורום NG   פורום NG מאפשר שיפורים רבים ביחס לפורום הרגיל: שיפורים ברמת הפורום הגבלת התאריכים בהם ניתן להוסיף פרסומים, כאשר הפורום פתוח לקריאה מעבר לתאריכים אלו. הסרת דיונים ישנים , לפי מספר חודשים מבוקש והעברתם לארכיון או מחיקה לצמיתות. אפשרות לשיתוף קבוצת־דיון זו באמצעות קוד זיהוי .קבוצות דיון חדשות יוכלו להיות מקושרות לקבוצת דיון זו על בסיס …

Continue reading »

Oct 16

הוספת מסגרת לכל התאים בטבלה

במצבים מסויימים, כאשר מעתיקים טבלה ממקור חיצוני או כאשר יוצרים אותה בתוך מערכת המוודל ללא מסגרות או קווים מפרידים ברורים בין העמודות והשורות. ניתן להוסיף את המסגרת והקווים המפרידים באופן ידני. להלן הסבר כיצד…   1. כאשר הסמן של העכבר מצוי בתוך אחד מתאי הטבלה, יש להקליק על הכפתור הימני שלו לשם קבלת תפריט אפשרויות. …

Continue reading »

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale